Ауторска права

Фирма Есеншл Дотс (Essential Dots) д.о.о. Београд задржава сва права на садржај веб сајта typo3.rs и домен typo3.rs.

Корисници могу користити делове или садржај овог сајта искључиво за личну и некомерцијалну употребу и то искључиво са веб адресе typo3.rs. Свако преузимање и штампање материјала са овог сајта без дозволе аутора је најстроже забрањено. Свако објављивање, копирање, умножавање или редистрибуирање целог или делова сајта typo3.rs у било ком облику, је најстроже забрањено и представља повреду ауторских права и кривично дело које ће бити гоњено у складу са законом.

Веб стране које се не  налазе на сајту typo3.rs, а линковане су са страна на веб сајту typo3.rs не одражавају став и мишљење фирме Есеншл Дотс (Essential Dots) д.о.о. Београд.

ТАЈПО-3 (TYPO3) је регистрован жиг Каспера Скархоја (Kasper Skårhøj) и ТАЈПО-3 Асоцијације (The TYPO3 Association).