Ограничење одговорности

Овај текст представља уговор између фирме Есеншл Дотс (Essential Dots) д.о.о. Београд (у даљем тексту Есеншл Дотс) и посетиоца сајта typo3.rs (у даљем тексту Корисник), којим се Есеншл Дотс ограничава од одговорности.

Коришћењем веб сајта typo3.rs Корисник потврђује да је прочитао одредбе овог Уговора и да се са њим у потупности слаже.

Корисник прихвата да је у потпуности одговоран за све активности и последице које произилазе из коришћења веб сајта typo3.rs.

Фирма Есеншл Дотс (Essential Dots) д.о.о. Београд (у даљем тексту Есеншл Дотс) не прихвата никакву одговорност за последице које проистекну из употребе веб сајта typo3.rs.

Есеншл Дотс ће предузети све мере  да осигура исправан рад веб сајта typo3.rs, као и да све евентуалне недостатке и грешке уклони у најкраћем могућем року и са дужном пажњом.

Есеншл Дотс  не одговара за коментаре које су унели посетиоци сајта, као ни за садржај електронских порука послатих са сајта typo3.rs.

Есеншл Дотс задржава право да у сваком моменту без претходне најаве промени одредбе овог Уговора.