Политика приватности

Овај текст представља уговор о политици приватности између фирме Есеншл Дотс (Essential Dots) д.о.о. Београд (у даљем тексту Есеншл Дотс) и посетиоца сајта typo3.rs (у даљем тексту Корисник).

Коришћењем веб сајта typo3.rs Корисник потврђује да је прочитао одредбе овог Уговора и да се са њим у потупности слаже.

Есеншл Дотс поштује односе са клијентима и поштује право корисника на приватност. Политика приватности Есеншл Дотс-а одређује начин располагања и поступања са информацијама које Есеншл Дотс прикупља од корисника веб сајтова фирме Есеншл Дотс. Ова политика приватности  није примењива на компаније које Есеншл Дотс не поседује или не контролише, као ни на особе које нису запослене у компанији Есеншл Дотс.

Есеншл Дотс задржава право да користи и обрађује податке прикупљене посредством својих веб сајтова. Есеншл Дотс овако прикупљене податке неће учинити доступним трећим лицима, која нису назначена у овој Политици приватности.

Есеншл Дотс задржава право да у сваком моменту без претходне најаве промени одредбе овог Уговора.