Речник

A

API

интерфејс за програмирање апликације, на енглеском скраћено од Application programming interface

application program

комплетан самостални програм који директно пружа кориснику специфиране функције

B

back-end

позадинска апликација, административни панел

border

ивица

browser

веб читач

C

checkbox

поље за потврду

CMS

Це-Ем-Ес, систем за управљање садржајем на вебу

content

садржај

cookies

'колачићи' су информације генерисане од стране веб сервера које се чувају на корисниковом рачунару ради каснијег приступа

Custom Module Options

подешавање доступних модула

D

DB mount

прикључак на базу података

default upload path

основна путања преноса

E

explicit allow/deny

тип елемента који корисници могу креирати

extension

проширење, екстензија

F

frame

оквир

front-end

јавни део сајта

G

GNU

Генерална јавна лиценца. General Public License

I

ImageMagick

ИмиџМеџик

interface

интерфејс, окружење

interface

дефинисана веза преко које два система комуницирају

L

life-cycle

фазе у изради софтвера, од идеје о стварању истог до тренутка избацивања из употребе

limit to languages

доступност језика

link

веза, линк

log

дневник

M

main user group

главна корисничка група

member of group

чланство у групи

modify tables

доступне табеле за измену

module

независни део софтвера који чини део једног или више већих програма

mount

прикључак

MySQL

Мај-Ес-Ку-Ел

N

non-executed fields

доступна поља

O

open-source

отворен код

Oracle

Оракл
једна од најпознатијих база података на свету

P

page types access

приступ типу страна

PHP

Пе-ха-пе програмски језик. Скраћеница на енглеском од Personal Home Page - приватна веб страна. Тренутно трећи најпопуларнији програмски језик на свету, а први на листи програмских језика који се користе за израду динамичких веб сајтова.

Пе-ха-пе је стекао популарност због своје једноставности и синтаксе наслеђене из програмског језика C. Током времена језик се проширивао и стицао могућности за објектно оријентисано програмирање, нарочито од верзије 5.0. Наликује језику C++ у смислу да дозвољава и чисто-процедурално програмирање али омогућава и коришћење класа и других концепата објектно оријентисаног програмирања (наслеђивање, апстрактне методе, интерфејси итд.). Иако се Пе-ха-пе може користити за програмирање конзолних апликација и графичких интерфејса његова основна и главна употреба је у програмирању динамичних страница на Интернету.

Прву верзију Пе-ха-пе-а је 1995. године направио дански програмер Расмус Лердорф. Верзију 3 овог програмског језика, која у великој мери подсећа на оно што се данас користи, су направили израелски програмери Зеев Сураски и Енди Гутманс и објавили 1998. године.

До 1997. Пе-ха-пе је стекао неколико хиљада корисника; до 1998. број сајтова на којима је инсталиран Пе-ха-пе 3.0 је порастао на пар стотина хиљада а број корисника истог на пар десетина хиљада. Данас Пе-ха-пе користи неколико стотина хиљада програмера и неколико милиона сајтова.

plug-in

додатак

PostgreSQL

Постгре-Ес-Ку-Ел

R

record

запис (у бази података)

Rich Text Editor

услужни програм који служи за креирање и модификацију текста

RSS

Really Simple Syndication, ili RDF Site Summary

S

select tables

доступне табеле

T

tag clouds

визуелно представљање жељене речи која се налази на сајту већом величином фонта и бојом

Task center

Центар задатака

TER

TYPO3 Extension Repository

TS konfiguracija HL

 

 

Тајпо Скрипт конфигурација у истакнутом (highlight) моду

TSConfig

Тајпо Скрипт конфигурација

TYPO3 Association

ТАЈПО-3 Асоцијација

U

upload

пренети (гл) податак (фајл) са периферног уређаја на централни 

 

W

webmount

прикључак на веб

workflow

сет односдно скуп односа између свих активности у пројекту, од почетка до краја