Улога администратора

Улога администратора јесте подешавање система и одржавање самог система. То подразумева праћење и контролу резултата процеса креирања садржаја за веб сајт.

Администратор мора бити добро упознат са начином коришћења Це-Ем-Ес-а, како би био у могућности да позитивно утиче на изглед, извршење и оптимизацију објављених садржаја.

Често се заборавља да је најважнија ствар везана за Це-Ем-Ес пројекте управо континуитет креирања садржаја веб сајта. Увек су потребне нове измене везане за кориснике и процесе. Чак и садржаји који су креирани раније требају сталне измене и унапређење.

Посао који је директно потребно одрадити на Це-Ем-Ес-у подразумевају обезбеђење услова за послове измене садржаја и пресликавање истих на потребе система.

Већина задужење администратора су везаних за ТАЈПО-3 су подржана разним чаробњацима. Они покривају велики део подешавања везаних за кориснички интерфејс и додељивање привилегија корисницима.

Администратор је такође одговоран и за резултате самих процеса у Це-Ем-Ес-у. Овде му систем такође пружа помоћ и као продукционо окружење и као аналитички алат. У овој области ТАЈПО-3 нуди неколико интерних извора информација за статистичке евалуације.