Фајлови

Управљање фајловима у фајл систему

Када је реч о фајловима који се користе за потребе сајта, мисли се на слике, аудио и видео записе, документе било ког типа (могу бити и фајлови за опис стила или Ха-Те-Ем-Ел шаблони). Ови фајлови су смештени на веб серверу и доступни су за обраду и интеграцију.

Централна локација за смештање потребних фајлова је 'fileadmin/direktorijum'. Препоручује се креирање што јасније структуре фајлова у облику стабла, како би они били лако доступни свим едиторима. Администратор има улогу постављања привилегија едиторима, чиме ће одређени фајлови бити доступни одређеним едиторима. Препорука је груписање фајлова према типу ради лакшег сналажења едитора.

Када су дозволе дефинисане, треба обратити пажњу којим корисницима су дате привилегије администрирања делова стабла фајл система. Нормално, временом број фајлова расте, из тог разлога је корисно одржавати прикладну величину директоријума. Како би то било оствариво, одређени едитори морају имати дозволе за креирање, копирање и преименовање директоријума.

Управљање фајловима у ТАЈПО-3-у се врши у позадинској апликацији, у модулу Медија>Фајл. У навигационој области налази се стабло директоријума (област 1 на слици 75). Кликом на жељени директоријум, у области за приказ детаља могу се видети сви фајлови који се у њему налазе (област 2 на слици 75). Десно од сваког фајла приказане су информације о истом, као и опције за управљање фајлом као што су измена фајла, приказ фајла, приказ информација о фајлу, промена назива, замена фајла другим и брисање фајла (област 3 на слици 75).

Слика 75. Фајл систем - Приказ фајлова одређеног директоријума

Преношење  фајлова се врши у одељку Пренос (слика 76). Из падајућег менија је могуће изабрати број фајлова који могу бити истовремено пренети (1, на слици 76). Кликом на дугме 2 на слици 76 отвара се прозор за одабир фајлова који ће бити пренети са локалне мреже. На крају, да би пренос био успешно обављен потребно је кликнути на дугме 3 на слици 76.

Слика 76. Фајл систем - преношење фајлова