Измена одабраних поља

Преглед страна у модулу Веб>Листа пружа најбољу прегледност и најбољи приступ рекордима који се налазе на страни. За сваки тип података, као што су на пример стране, кликом на дугме 1 на слици 94, одговарајуће табеле могу бити селектоване појединачно како би биле измењене или једноставно прегледане .

У табели (област 2 на слици 94) могуће је одабрати која ће се поља из табеле приказати. У овом случају приказана су поља Тип и Почетак. Кликом на иконицу 3 на слици 94 могуће је изменити одговарајуће поље селектоване стране.

За отварање свих приказаних поља одабраних страна потребно је кликнути на иконицу 4 на слици 94.

Слика 94. Лист модул - Измена одабраних поља