Кориснички интерфејс и модули

Позадинска апликација је назив за кориснички интерфејс ТАЈПО-3 Це-Ем-Ес-а, и представља радно окружење за едиторе. Када је едитор пријављен, он се налази у свом радном окружењу. Напомена: изглед корисничког интерфејса се може значајно разликовати код различито пријављених едитора, у зависности од подешавања које је начинио администратор.

Након пријављивања на систем биће приказана страна за помоћ, са кратким описом свих доступних модула; или модул Корисник | Центар задатака.

Након одабира једне од навигационих опција које се налазе са леве стране у области Веб, појавиће се следећа структура:

Слика 4. ТАЈПО-3 позадинска апликација

Области корисничког интерфејса

Кориснички интерфејс ТАЈПО-3 система генерално је подељен у три области: Област за модуле са леве стране, навигациона област са стаблом страна у средини, и област за приказ детаља са десне стране.

Овде се може видети типична подела корисничког интерфејса на три области (слика 5):

Слика 5. Области корисничког интерфејса
  1. Област за модуле
  2. Навигациона област
  3. Област за приказ детаља

Област за модуле

У овој области се налази листа модула који су доступни за одређеног едитора (слика 6).

Главни модули (као што су Веб, Медија, Кориснички алати, ...) садрже различите подмодуле (као што су Страна, Преглед, Листа, ...) где су различите потребне функције доступне.

Слика 6. Област за модуле

Навигациона област

У зависности од модула, навигација се врши кроз навигационе области. У главном, Веб модулу, може се видети стабло страна (слика 7), где су приказане све стране које су доступне одређеном едитору.

Слика 7. Навигациона област

Приступ фајл систему из Фајл модула приказан је кроз стабло директоријума (слика 8).

Слика 8. Фајл систем

Као и у Виндовс Екплореру и другим фајл менаџерима, нивои структуре директоријума могу се 'раширити' и 'скупити' коришћењем ' + ' и ' - ' иконица.

Кликом на неки од наслова, отвара се Области за приказ детаља са десне стране.

Кликом на икону у стаблу страна, отвара се контекст мени за брз приступ најважнијим функцијама.

Област за приказ детаља

Трећа колона корисничког интрфејса је Област за приказ детаља. У зависности од одабраног модула, различите информације и рекорди су приказани у овој области. У модулима Веб и Фајл доступни су контекст менији кликом на одговарајућу икону, који упрошћавају рад.

Преглед главних Модула и Подмодула


Модул Веб

Едитори највише користе модул Веб. У овом модулу се врши креирање страна и садржаја, као и њихова измена. Појединачни подмодули овог модула омогућују приказ истих ствари на различите начине.

Подмодул Веб>Страна

Коришћењем овог подмодула се  врши креирање нових страна и садржаја, као и њихова измена.

Појединачне опције модула су:

Брза измена

Садржаји су отворени директно у моду за измене. Коришћењем падајућег менија у области за приказ детаља могућа је навигација између елемената које треба изменити (слика 9).

Слика 9. Модул Страна - Брза измена

Колоне

Одабиром ове опције садржај се приказује по колонама,  како је смештен на странама.

Слика 10. Модул Страна - Колоне

Језици

Одабиром ове опције приказује се садржај стране, сортиран по језицима. Пошто је вишејезичност омогућена у једном стаблу страна у ТАЈПО-3 Це-Ем-Ес-у, админстрирање више верзија језика не представља проблем.

Слика 11. Модул Страна - Језици

Инормације о страни

Одабиром ове опције приказују се основне информације за селектовану страну. Могу се видети информације о томе ког је типа страна, да ли ће бити објављена у одређеном временски контролисаном периоду, да ли одређене корисничке групе јевног дела сајта имају приступ тој страни или не итд.

Слика 12. Модул Страна - Информације о страни

Подмодул Веб>Приказ

Овај модул приказује стране, на исти начин, као што ће их посетиоци видети (слика 13). Такође овај модул подразумева и малу оловку која служи за измену страна. У овом моду се могу видети стране које још увек нису објављене.

Слика 13. Модул Приказ

Веб>Листа

Приказ у овом модулу омогућује директан приступ странама и садржају (слика 14). Корисници са више искуства се одлучују за рад у овом модулу. Активирањем опције 'Проширени приказ' и опције 'Клипборд' путем поље за потврду који се налазе на дну приказа овог модула, омогућена је циљна измена садржаја. Одабир опције 'Локализацијски приказ' пружа могућност прегледа тренутног стања промене садржаја.

Слика 14. Модул Листа

Подмодул Веб>Инфо

Инфо модул, представља приказ сумираних важних информација одабране стране. У зависности од привилегија едитора, могуће је из падајућег менија одабрати различите приказе садржаја:

Преглед стабла страна

Овај приказ садржи 'Основна подешавања' (слика 15) (као што су временски контролисано објављивање страна или привилегије приступа корисника јавног дела сајта), 'Кеш и старост' (слика 16), као и 'Преглед рекорда' (слика 17). Уколико се овај приказ користи за стабло страна, онда се и неке опције везане за целе групе страна могу мењати једним кликом миша на икону 'оловка'.

Слика 15. Модул Инфо - Основна подешавања
Слика 16. Модул Инфо - Кеш и старост
Слика 17. Модул Инфо - Преглед рекорда

Преглед локализације

У овом приказу могуће је одабрати различите 'дубине' страна  до којих ће важити одређени превод (слика 18). У исто време нови преводи могу бити додати у алтернативне језике страна, и све може бити измењено, како нови тако и постојећи преводи.

Слика 18. Модул Инфо - Преглед локализације

Дневник

На овом приказу могу се видети све измене извршене у садржају од стране сваког едитора појединачно (слика 19). Приказ може бити прилагођен одабиром опција за приказ већег броја нивоа и временски период измене.

Слика 19. Модул Инфо - Дневник

ТС конфигурација страна

Овај приказ није од великог значаја за едиторе, и требало би да њен приказ буде деактивиран за едиторе. Овај приказ пружа Тајпо Скрипт детаље везане за страну и корисника, који су значајни за програмере и администраторе (слика 20).

Слика 20. Модул Инфо - ТС конфигурација стране

Подмодул Веб>Приступ

Уколико је овај модул доступан едитору (у зависности од његових привилегија) он може мењати дозволе приказа појединачних страна коришћењем приказа 'Преглед корисника' (слика 21). Само уколико је едитор и 'власник' одређене стране, он може изменити дозволе, уклонити их или пренети власништво на другог едитора.

Слика 21. Модул Приступ - Преглед корисника

На приказу 'Дозволе' (слика 22) могу се видети власници страна, групне дозволе, и дозволе за све кориснике. Такође, и у овом приказу едитор власник одређене стране може мењати дозволе те стране.

Слика 22. Модул Приступ - Дозволе

Подмодул Веб>Функције

Овај модул садржи неке практичне функције које могу бити од помоћи и могу поједноставити креирање и управљање странама и садржајем. Предуслов је наравно да едитор има дозволу приказа овог модула. Различити чаробњаци (Wizards) које овај модул садржи, могу се искористити за креирање (слика 23) и сортирање (слика 24) читавих страна.

Слика 23. Модул Функције - Креирање више страна
Слика 24. Модул Функције - Сортирање страна

Подмодул Медија>Фајл

ТАЈПО-3 омогућава управљање свим ресурсима, као што су Ха-Те-Ем-Ел шаблони, слике, или документи, који су потребни за креирање веб сајта (слика 25). Сви ресурси се чувају на фајл систему у 'fileadmin/directory'. Едитор има приступ гранама овог стабла у зависности од његових привилегија. У складу са тим, администратор може веома прецизно дефинисати тип дозволе приступа, на пример да ли је едитору дозвољено да преноси, копира, премешта, брише, преименује или креира нови фајл ...

Слика 25. Модул Медија - Фајл


Штиклирањем поља за потврду на дну стране могуће је активирати приказ сличица (слика 26).

Слика 26. Модул Медија - Приказ са сличицама

Модул Кориснички алати

Овај модул приказује задатке и лична подешавања за сваког корисника, а такође пружа и могућност комуникације између корисника.

Подмодул Кориснички алати>Центар задатака

Иза овог модула крије се комуникациони центар. Различити модули имају подршку за чување личних коментара или комуникацију на пројекту путем порука. Детаљнији опис овог модула у делу Центар задатака.

Подмодул Кориснички алати>Подешавања

Овај модул пружа могућност уноса и измене података о кориснику (слика 27). Могућ је избор више приказа, који садрже поља за различите информације о кориснику.

Слиак 27. Модул Кориснички алати - Подешавања

Подмодул Кориснички алати>Радна површина

Овај модул омогућава подешавање радних површина (слика 28). Детаљније о радним површинама у области Радне површине.

Слика 28. Модул Кориснички алати - Радна површина

Модул Помоћ

Овај модул садржи неколико подмодула. По правилу, ту су увек: 'О модулима' (слика 29), 'Декларација' (слика 30) и 'Упутство' (TYPO3 Inline User Manual) (слика 31). Први модул упознаје корисника са главним функцијама појединачних модула, другу даје информације о верзији ТАЈПО-3 система који се користи као и о ауторским правима, док последњи представља корисничко упутство.

Упутство за eдиторе (Manual for editors) се такође може наћи у виду инсталираног проширења, за потребе описа свих области релевантних за едиторе.

Слика 29. Модул Помоћ - О модулима

   

Слиак 30. Модул Помоћ - Декларација
Слика 31. Модул Помоћ - Упутство