Креирање структуре стабала

Пример структуре стабла може се видети на слици 86.

Слика 86. Пример структуре стабла страна

Како би се креирале подстране одређене стране могуће је користити чаробњака који се налази у модулу Веб>Функције. Одабиром овог модула и кликом на жељену страну отвара се приказ као на слици 87.

Из падајућег менија је потребно одабрати опцију 'Креирај више страна' а потом унети називе стране. Потом кликом на дугме 'креирај стране', нове стране ће бити креиране као подстране жељене стране. Стране се смештају изнад већ постојећих подстрана. Уколико је одабрана опција 'Постави нове стране иза постојећих' тада се новонастале подстране смештају испод постојећих. Уколико је одабрана опција 'Сакриј нове стране' новонастале подстране ће бити скривене. Могућ је унос максимално 9 нових страна у једном коришћењу чаробнјака.

Слика 87. Креирање више страна

Уколико се у истом чаробњаку из падајућег менија одабере опција ''Сортирај стране' отвара се приказ као на слици 88. Могуће је сортирати подстране селектоване стране према следећим параметрима: 'Наслову стране', 'Поднаслову', 'Времену измена стране' и 'Времену креирања стране.' Сортирање се врши кликом на жељени параметар.

Слика 88. Чаробњак за сортирање страна

Уколико је потребно копирати страну са свим њеним подстранама могуће је користити опцију 'Копирање', која се може одабрати из контекстног менија, десним кликом на жељену страну (слика 89). Потребно је подесити опцију 'Рекурзивно копирање' (модул Кориснилчки алати>Подешавања, одељак Измена & напреднe функције), која одређује број нивоа до којег ће се копирати подстране селектоване стране.

Потом је потребно на жељеној страни десним кликом активирати помоћни мени и одабрати опцију 'Уметни у' (за копирање садржаја унутар стране) или 'Уметни иза' (за копирање садржаја испод стране) и страна са својим подстранама ће бити прекопирана (слика 90).

Слика 89. Копирање стране
Слика 90. Уметање стране

Нове стране се могу креирати и коришћењем помоћног менија. Одабиром опције 'Ново' отвара се приказ као на слици 91. Избором 'Страна (унутра)' креира се нова страна унутар жељене, а кликом на 'Страна (после)' креира се нова страна после жељене.

Слика 91. Креирање нове стране