Помоћ на нивоу садржаја

Уколико број страна и количина садржаја брзо расте, ТАЈПО-3 пружа помоћ у праћењу и одржавању целокупног садржаја. Специфични рекорди и садржаји се могу лако пронаћи коришћењем поља за претраживање који се налази на дну стране (слика 98).

Слика 98. Претрага садржаја