Радне површине

ТАЈПО-3 пружа могућност коришћења такозваних радних површина из модула Кориснички алати>Радне површине. Према основној конфигурацији ТАЈПО-3 Це-Ем-Ес-а постоје две радне површине: ЈАВНА и ПРИВАТНА. Избор одређене радне површине се врши у горњем десном углу позадинске апликације (слика 153).

Слика 153. Избор радне површине

Приликом рада у ЈАВНОЈ радној површини све измене које су објављене биће аутоматски видљиве и у јавном делу сајта. Приликом рада у ПРИВАТНОЈ радној површини све објављене измене биће видљиве администратору и свим ауторизованим члановима док посетиоци веб сајт неће видети измене. Овакав приступ је користан приликом развоја или дораде самог сајта, при чему се само финалне верзије неких садржаја објављују у ЈАВНОЈ радној површине а целокупан дотадашњи развој се одвија у ПРИВАТНОЈ радној површини.

У модулу Кориснички алати>Радне површине могуће је праћење информација о радним површинама.

Избором приказа 'Листа радних површина' (слика 154) може се видети списак свих радних површина и информације о њима, као што су додељени корисници итд.

Слика 154. Листа радних површина

Избором опције 'Прегледај  и објави' добијају се информације о разликама две радне површине (слика 155). Садржаје који представљају разлику две радне површине могуће је изменити.

Слика 155. Разлике у радним површинама

Из падајућег менија (слика 156) могуће је одабрати активност коју треба извршити над елементом.

Слика 156. Акције над елементима који представљају радзлику радних површина