Стране и садржај

 

 

 

Структура сајта, стабло страна и садржај

Стабло страна веб сајта креираног коришћењем ТАЈПО-3 система састоји се од појединачних страна (лист у стаблу) и страна које садрже подстране (чвор у стаблу) као што је приказано на слици 37.

Слика 37. Стабло страна - Страна (Лист и Чвор)

Стана сама по себи не чува садржај у себи, већ представља оквир (frame) за елементе који су јој додељени. Едитор у ТАЈПО-3-у не мора да брине о техничким питањима, већ само о томе ког ће типа бити креиране стране и подстране у хијерархији стабла страна и како касније те стране да премешта уколико то буде потребно.

Свака страна има јединствени идентификациони број (ид). 'Ид' се појављује приликом преласка курсором преко иконице стране, а такође се може видети и у моду за измену наслова стране. На слици 38 може се видети да страна ''Шта је ТАЈПО-3?'' има ид 475.

Слика 38. Стабло страна - Идентификациони број стране

Едитори не морају да знају ид-еве страна! Интерни ТАЈПО-3 линкови користе ове идентификационе бројеве, и тако је омогућено да и уколико је страна померена линк ка тој страни и даље остаје непромењен јер се ид-еви страна никада не мењају.

Структура сајта која се може видети на слици требало би да је веома позната просечном кориснику персоналног рачунара. На врху стабла је кугла (globe) која се такође назива и 'корен' (root). Стране могу бити додате не било ком месту у стаблу, што омогућава формирање више грана.

Оно што се може приметити на основу иконица у стаблу страна јесте да постоје различити типови страна. ТАЈПО-3 пружа одређени број предефинисаних типова страна који се разликују по понашању и функционалности. Одређена подешавања везана за стране такође се могу видети и на основу иконица, на пример права приступа или временско ограничење. У наставку текста биће детаљно објашњени сви типови страна.

Креирање и Измена страна

Креирање нових страна у ТАЈПО-3 систему је веома једноставно: Из модула Веб потребно је одабрати један од подмодула Страна или Листа. У навигационој области биће приказано стабло страна. Да би нова страна била креирана потребно је позвати контекст мени левим кликом на икону стране са којом нова страна треба да буде повезана (слика 39). Потребно је одабрати опцију 'Ново'. Области за приказ детаља, стране или садржај сада могу бити креирани на више начина, у зависности од инсталираних проширења и њихових дозвола за приступ корисника. У зависности од тога где је потребно креирати страну, могућ је одабир опција 'Страна (унутра)' при чему је страна креирана један ниво ниже, или 'Страна (после)' при чему је страна креирана на истом нивоу (слика 40). Нова страна се може креирати и уз помоћ чаробњака, при чему се може дефинисати позиција кликом на позициону стрелицу.

Слика 39. Контекстни мени
Слика 40. Одабир позиције нове стране

Након дефинисања позиције стране, на реду је форма за креирање стране. Основна структура у области за приказ детаља је готово увек иста за стране и садржај.

Заглавље садржи следеће иконе: 'дискета' која служи за чување стране, 'дискета са лупом' која служи за чување и приказ стране, 'дискета са икс-ом' која служи за чување и затварање стране. Ту је и икона 'Икс' за затварање стране без икаквих измена. [област 1 на слици 41]

Одабир типа стране и других обавезних поља (она која су обележена жутим знаком узвика) обавља се коришћењем пет основних картица: Опште, Мета подаци, Ресурси, Опције и Приступ. Ова поља су организована по блоковима у картицама. Једино картица Опште је обавезна.

Стране у картици Опште имају следеће блокове: 'Тип' [област 2 на слици 41], 'Сакриј страну' [област 3 на слици 41], 'Сакриј у менију' [област 4 на слици 41], 'Наслов стране' [област 5 на слици 41], 'Поднаслов'[област 6 на слици 41], 'Навигациони назив' [област 7 на слици 41].

Креирање нове стране - Опште
Слика 41. Креирање нове стране - Опште

Картица Мета подаци садржи следеће блокове: 'Аутор' [област 1 на слици 42], 'Резиме' [област 2 на слици 42], 'Кључне речи' [област 3 на слици 42], 'Опис' [област 4 на слици 42].

Слика 42. Креирање нове стране - Мета подаци

У картици Ресурси налази се један блок, који служи за додавање ресурса одређеној страни (слика 43).

Слика 43. Креирање нове стране - Ресурси

Картица Опције садржи следеће блокове: 'TС конфигурација' [област 1 на слици 44], 'Страна која представља генерално складиште рекорда' [област 2 на слици 44], 'Подешавања локализације' [област 3 на слици 44], 'Садржи додатак' [област 4 на слици 44], 'Прикажи садржај ове стране уместо' [област 5 на слици 44].

Слика 44. Креирање нове стране - Опције

Картица Приступ садржи следеће блокове: 'Почетак' [област 1 на слици 45], 'Крај' [област 2 на слици 45], 'Режим рада за приступ' [област 3 на слици 45], 'Приступ' [област 4 на слици 45], 'Укључујући подстрану' [област 5 на слици 45].

Слика 45. Креирање нове стране - Приступ

Опште/Тип

ТАЈПО-3 пружа неколико подразумеваних типова страна, чијим је коришћењем рад значајно поједноставља. Ови типови се разликују у својој функционалности и начину приказа у јавном делу сајта. Најважнији тип за едиторе јесте 'Стандардно'.

Опште/Сакриј страну

Ова опција пружа могућност, да ли ће страна бити видљива или скривена. Када је одабрана опција да је страна скривена, то значи да она неће бити видљива у јавном делу сајта, и тада је иконица стране у позадинској апликацији означена црвеним знаком 'стоп'.

Опште/Сакриј у менију

Ова опција пружа избор да ли ће страна бити видљива у менију или не.

Опште/Наслов стране

Ово је једино обавезно поље ( жути знак узвика стоји крај њега)  при креирању нове стране. Представља наслов стране. Отварањем додатних опција добија се могућност додељивања алијас-а што омогућава позивање стране путем УРЛ адресе. www.vas-domen.com

По правилу, стране су ''кеширане'', и у потпуности су генерисане од стране ТАЈПО-3 система и сачуване у базу. Овакав приступ штеди доста на времену и капацитету сервера при генерисању страна. Тако да већ кеширане стране могу бити много брже приказане. Како би стране биле стално ажурне, оне су генерисане сваких 24 часа. Међутим уколико едитор има права приступа, он у овом блоку у додатним опцијама може променити интервал кеширања (Кеш истиче) или искључити кеширање у потпуности (Без кеша). Ове опције су значаје за стране чији се садржај доста често мења!

Опште/Поднаслов

Ово поље служи за поднаслов стране. Да ли ће поднаслов бити коришћен зависи од статичког шаблона.

Опште/Навигациони назив

Вредност овог поља биће приказана као наслов стране у менију уколико је та страна приказана у менију (није одабрано Hide in menu).

Мета подаци/Аутор

Поља у овом блоку су опциона. Могуће је унети основне информације о аутору стране (едитору) а то су име и е-пошта.

Мета подаци/Кључне речи

У ово поље уносе се кључне речи везане за страну. На основу вредности овог поља претраживачи на интернету могу лакше наћи конкретну страну.

Мета подаци/Опис

Опционо поље за унос кратког описа стране. Такође олакшава проналажење стране на интернету.

Ресурси/Фајл

Овај блок омогућује убацивање разних ресурса који се могу користити на конкретној страни.

Да ли ће и како ови ресурси на страни бити коришћени зависи од статичког шаблона. Као пример коришћења ове опције може се навести убацивање слике која ће се користити као лого.

Опције/ТС конфигурација

Овај блок омогућава напредну администрацију коришћењем Тајпо Скрипт конфигурационог језика.

Опције/Страна која представља генерално складиште рекорда

Страна која представља генерално складиште рекорда (General records storage page - GRSP) је страна у којој ће многи додаци прво тражити рекорде који су им потребни. Многе релације су дефинисане искључиво са рекордима који се налазе само у овом директоријуму. Генерално складиште рекорда се може дефинисати у својствима сваке стране.

Уколико није дефинисан на некој страни, то подешавање ће се наследити од родитељске стране у хијерархији стабла страна.

Постављање и коришћење  параметра генералног складишта рекорда омогућава да се у једној инсталацији и бази дефинишу рекорди који ће се независно користити на сајтовима.

Опције/Подешавања локализације

Овај блок даје могућност одабира да ли ће превод који је постављен као основни бити приказан или сакривен (поље за потврду 1), као и да ли ће страна бити приказана уколико не постоји њен превод (поље за потврду 2).

Опције/Садржи додатак

Подешавање ове опције служи само да обележи конкретну страну тако да позадинска апликација препознаје да се ради на пример о 'корен' страни дела сајта који се односи на део сајта који је посвећен продаји. Тако да позадинска апликација може избацити листу пречица које су релевантне за одређену функционалност дела веб сајта чија је 'корен' страна обележена. Приказ јавног дела сајта се не мења подешавањем ове опције.

оручује се да ову опцију користе искључиво администратори.

Опције/Прикажи садржај ове стране уместо

Ова опција се може користити као пречица ка некој другој страни. Уколико је подешена ова опција, уместо садржаја конкретне стране приказиваће се садржај одабране стране.

Приступ/Почетак

Опција 'Почетак' представља датум од ког ће конкретна страна бити видљива уживо на јавном делу сајта. Формат датума је следећи, ДД-ММ-ГГГГ (Д - дан, М - месец, Г - година). Могуће је унети датум и у другом фoрмату, он ће аутоматски бити пребачен у подразумевани формат. Уколико се унесе само 'д', трeнутни датум ће бити аутоматски убачен. Такође је могуће одабрати, на пример, датум за 10 дана од тренутног на следећу начин: 'д+10'.

Приступ/Крај

Опција 'Крај' представља датум од ког страна више неће бити видљива уживо на јавном делу сајта. Синтакса је иста као и за опцију 'Почетак'.

Приступ/Режим рада за приступ

Ова опција омогућава избор, да ли ће корисници јавног дела сајта морати да се пријављују на конкретну страну или не. Ова опција је корисна уколико одређене стране које садрже садржај који не би требало да буде видљив свим корисницима јавног дела сајта.

Приступ/Режим рада за приступ

Уколико је опција 'Приступ' подешена за одређену корисничку групу, у том случају ће само чланови те групе када су пријављени на систем моћи да приступе страни. Постоје и додатне опције, 'Сакриј након пријаве на систем' чијим одабиром страна неће бити видљива за кориснике који су тренутно пријављени, или 'Прикажи приликом приступа' одабиром које ће страна бити видљива за било ког пријављеног корисника јавног дела.

Типови страна

Тип стране одређује да ли ће страна бити приказана у јавном делу или ће служи само као невидљиво складиште података за позадинску апликацију. На основу иконице у стаблу страна може се видети ког је типа конкретна страна. 

Уколико дође до промене типа стране, при чему нови тип има више опција или другачије опције, при поновном повратку на 'Стандардно' тип све опције које су се разликовале од стандардних нису изгубљене. Типови страна и њихове иконице приказани су на слици 46:

Слика 46. Типови страна

1.Стандардно

Овај тип представља регуларну веб страну. Пружа једноставан приступ најважнијим информацијама и опцијама као што је и приказано у горњем делу текста.

2. Секција за кориснике позадинске апликације

Избор овог пита стране подразумева да корисник позадинске апликације мора бити пријављен како би страна била видљива у јавном делу. Све опције су исте као и код 'Стандардно' типа стране.

3. Пречица

Овај тип подразумева да страна представља пречицу ка некој другој страни из стабла страна.

Разлика у односу на опције стандарде стране, јесте у блоку Пречице (слика 47), где се може одабрати страна ка којој конкретна страна треба да буде пречица (блок Пречица ка страни). Додатне опције које се бирају из падајућег менија су 'Прва подстрана' која подразумева да ће страна бити пречица ка првој под-страни и 'Насумично изабрана страна' чијим одабиром страна представља пречицу ка насумично изабраној страни.

Слика 47. Тип стране - Пречица

4. Тачка прикључка

Овај тип подразумева да страна представља пречицу ка некој другој страни из стабла, при чему су подстране конкретне стране сада подстране преузете од прикључене стране.

Разлика у односу на опције стандарде стране, јесте у блоку Тачка прикључка (слика 48), где се може одабрати страна ка којој конкретна страна треба да буде пречица, тачније која треба да буде приклјучена (блок Тачка прикључка (напредно)). Постоји и додатна опција 'Замени тачку прикључка (ова страна) са прикљученом страном' чијим одабиром ће изгледати као да конкретна стране не постоји, а да је прикључена стана са својим подстранама постављена уместо ње.

Слика 48. Тип стране - Тачка прикључка

5. Линк ка спољном УРЛ-у

Овај тип подразумева да страна представља пречицу ка некој екстерној УРЛ адреси.

Разлика у односу на опције стандарде стране, јесте у картици УРЛ (слика 49), где се уноси УРЛ адреса ка којој конкретна страна треба да представља линк. Префикс УРЛ адресе се бира као додатна опција из падајућег менија.

 

Слика 49. Тип стране - Линк ка спољном УРЛ-у

6. Системски Директоријум

Страна овог типа не може бити приказана као веб страна у јавном делу сајта. Она представља складиште рекорда по избору. Све опције и информације које подразумева овај тип су исте као и за стандардне стране.

7. Канта за смеће

Страна овог типа представља неку врсту канте за смеће“. Стране и рекорди смештени на страни овог типа не могу бити видљиви у јавном делу сајта.

8. Размак

Овај тип стране има смисла користити искључиво уколико је навигација  јавног дела подешена за његово коришћење. Страна у том случају не представља страну са садржајем, већ простор у навигацији који не реагује на клик миша.