Унос садржаја

Унос садржаја у ТАЈПО-3-у

Као што је већ поменуто, ТАЈПО-3 Це-Ем-Ес омогућује да се на стране убацује велики број елемената са одређеним садржајем.

Унутар страна садржај је подељен по колонама и језицима.

Принцип рада са колонама пружа могућност да одређени делови статичког шаблона буду додељени одређеним апликацијама у којима ће садржај бит груписан. Пример: подела стране на два дела, главни део и мањи део са десне стране који ће се користити за приказ најновијих вести.

Свака страна може имати неограничену количину садржаја. Количина садржаја у јавном делу се увек поклапа са количином садржаја у позадинској апликацији (модул Страна).

Подразумеване колоне су: 'Лева', 'Нормална', 'Десна' и 'Оквир' (слика 50). Наравно, често нису све колоне искоришћене. Даље кроз имплементацију, нове колоне могу бити додате или постојеће преправљене. Администратор одлучује о томе којим колонама може приступити који едитор.

Слика 50. Приказ садржаја по колонама

Преглед садржаја по језицима је сличан прегледу по колонама. Једна страна може садржати више превода истог садржаја. У том случају садржај је филтриран по језицима (слика 51).

Слика 51. Приказ садржаја према различитим језицима

 

Креирање новог садржаја и његова измена

Постоји више начина креирања садржаја на одређеној страни. Један од њих је: у модулу Веб>Страна се одабере приказ 'Колоне' и кликом на 'Нови садржај' или на иконицу са зеленим знаком '+' у жељеној колони(слика 52), добија се приказ за избор типа садржаја (слика 53).

Слика 52. Креирање новог садржаја
Слика 53. Типови садржаја

Након избора жељеног типа садржаја отвара се нови приказ и у области за приказ детаља потребно је попунити одређене информације. У даљем тексту описујемо пример додавања текста са сликом.

Картица Опште на слици 54. садржи следеће блокове: 'Тип' [област 1], 'Сакриј' [област 2], 'Заглавље' [област 3, 'На врх стране' [област 4].

Слика 54. Креирање новог садржаја - Опште

Картица Текст садржи само један блок, 'Текст' (слика 55).

Слика 55. Креирање новог садржаја - Текст

Картица Медија садржи следеће блокове на слици 56: 'Слике' [област 1], 'Позиција' [област 2], 'Димензије слике' [област 3], 'Слике линкови' [област 4], 'Опис' [област 5], а на слици 57: 'Алтернативни текст' [област 6], 'Текст наслова' [област 7], 'УРЛ опширнијег описа' [област 8], 'Подешавања слике' [област 9].

Слика 56. Креирање новог садржаја - Медија
Слика 57. Креирање новог садржаја - Медија (наставак)

Картица Приступ на слици 58. садржи следеће блокове: 'Почетак' [област 1], 'Крај' [област 2], 'Опште опције' [област 3].

Слика 58. Креирање новог садржаја - Приступ

Опште/Тип

ТАЈПО-3 пружа неколико предефинисаних типова садржаја који се могу одабрати из падајућег менија у овом блоку. Ови типови се разликују по својој функционалности и начину приказа у јавном делу сајта. Детаљније о типовима садржаја у делу 'Типови садржаја'.

Остале опције у овом блоку омогућују:

 • избор језика садржаја (Језик)
 • промену колоне у којој је садржај смештен (Колоне)
 • могућност додавања празног простора пре и после садржаја (Пре, После). Уноси се вредност која представља број пиксела
 • избор оквира (Оквир)
 • активирање опције индексирања за рекоред (Индекс)

  Опште/Сакриј

  Ова опција пружа могућност избора, да ли ће садржај бити видљива на страни или скривен. Када је одабрана ова опција садржај није видљив на конкретној страни у јавном делу сајта, и тада је у позадинској апликацији сајта икона тог садржаја означена црвеним знаком 'стоп'.

  Опште/Заглавље

  Овај блок служи за унос вредности која ће представљати заглавље конкретног садржаја. Могуће је подесити поравнање, тип заглавља или датум који ће се приказати испод заглавља.

  Опште/На врх стране

  Уколико је одабрана ова опција, мали линк за повратак на врх стране биће приказан испод садржаја у јавном делу сајта.

  Текст

  Ова картица служи за унос текста садржаја коришћењем богатог уређивача текста. Уколико дође до промене типа садржаја, вредност овог одељка се не мења.

  Медија/Слике

  Овај блок служи за додавање слика. Могуће је додати неограничен број слика. Није потребно водити рачуна о величини слика јер ТАЈПО-3 аутоматски врши промену величине слике према задатим вредностима.

  Медија/Позиција

  У овом блоку врши се избор позиције слике у односу на теxт. Постоји 10 подразумеваних позиција.

  Медија/Димензије слике

  Овај блок служи за дефинисање фиксних вредности ширине и висине. Унете вредности представљају величине у пикселима.

  Медија/Слике линкови

  Овај блок се користи уколико је потребно да слика буде линк ка некој страни, фајлу или екстерној УРЛ адреси. Одабиром опције 'Клик' - увећање, слика ће представљати линк ка новој страни у којој ће иста слика бити приказана у пуној величини.

  Медија/Опис

  У овом блоку се дефинише заглавље слике и могућ је одабир поравнања текста заглавља.

  Медија/Подешавања слике

  У овом блоку могуће је из падајућег менија одабрати квалитет слике (Подешавања слике), као и ефекат који ће се применити на слику. Неки од ефеката су ротација слике, осветљење и затамњење...

  Приступ/Почетак

  Погледати Приступ/Почетак блок у делу 'Креирање и измена страна'.

  Приступ/Крај

  Погледати Приступ/Крај блок у делу 'Креирање и измена страна.

  Типови садржаја

  ТАЈПО-3 пружа велики избор типова садржаја који покривају све стандардне захтеве уноса садржаја. Могуће је додавање нових типова садржаја убацивањем проширења. Основни типови приказан су на слици 53.

  Стандардни текстуални елемент

  Овај тип представља стандардни текстуални елемент са заглављем и обичним текстом. Ово је најчешће коришћен тип. Теxт може бити прилагођен по потреби; подебљан, подвучен или искошен. Ту су и остале стандардне опције које треба да садржи један уређивач текста, као што су опције поравнања текста, величине фонта, боје слова итд...Све промене овог елемента могуће је остварити коришћењем Богатог уређивача текста  (слика 59). Сва подешавања везана за овај тип садржаја, објашњена су у горе наведеном тексту.

  Слика 59. Измена постојејећег текстуалног елемента

  Текст са сликом

  Овај тип поред заглавља и обичног текста, дозвољава убацивање неограниченог броја слика. Позиција слика у односу на теxт се може подесити. У горе наведеном тексту објашњен је поступак подешавања елемената овог типа.

  Слике могу бити убачене директно из фајл система кликом на иконицу 'директријум' у картици Медија или их убацити са локалне мреже  (слика 60).

  Слика 60. Убацивање слике у садржај са текстом


  Кликом на 'Тражи фајлове' отвара се фајл систем у виду стабла. Избором одговарајућег директоријума у фајл систему, могуће је одабрати и жељену слику коју је потребно убацити у садржај стране (слика 61).

  Слика 61. Фајл систем

  Само слике

  Овај тип садржаја омогућује коришћење неограниченог броја слика. Слике је могуће распоредити у невидљиву табелу. У картици Медија, блоку Позиција могућ је одабир броја колона из падајућег менија (Колоне). Слике се смештају у редове чија је висина прилагођена висини највише слике из тог реда. Могуће је укључити и опцију 'Без редова' која доводи до тога да све слике буду смештена у само једну ћелију табеле (нема редова). Ова опција може некада бити корисна за одређене потребе приказа. Могуће је укључити ивице слика одабиром опције 'Оквир'. Све поменуте опције приказане су на слици 62.

  Слика 62. Опције за смештање слика у табелу

  Листа набрајања

  Овај тип се користи када је потребно направити листу. У картици Листа набрајања, блоку 'Текст' свака унета линија текста представља елемент листе (слика 63). Могућ је избор различитих типова приказа из падајућег менија 'Изглед'. Наравно, изглед листе може бити прилагођен од стране програмера, израдом статичког шаблона.


  Слика 63. Креирање новог садржаја - Листа набрајања

  Табела

  Елемент овог типа представља табелу са највише 8 колона. У одељку Табле, блоку Теxт уноси се садржај табеле. Синтакса за унос ћелија је следећа:

  |column 2|column 3
  row 2|text 12|text 22
  row 3|text 13|text 23
  row 4|text 14|text 24

  Овако унет текст, уз подешавања ивица табеле и размака између ћелија у блоку 'Изглед' као и наслова табеле и његове позиције у блоку 'Подешавања за додатак' као на слици 64, доводи до следећег изгледa табеле у jавном делу сајта:

  Слика 64. Пример табеле

  Дакле, појединачне колоне у једном реду се раздвајају карактером ''|''.

  Слика 64а. Креирање новог садржаја - Табела

  Са слике 64a се може видети да постоје и остала подешавања као што су избор различитог приказа (Изглед), као и боје позадине табеле.

  Кликом на иконицу која представља малу табелу (са десне стране поља за унос текста у блоку 'Текст') покреће се чаробњак за креирање табела. Предходно направљена табеле отворена у овом чаробњаку би изгледала као на слици 65.

  Коришћење чаробњака за креирање табела могуће је мењати вредност сваке појединачне ћелије. Постоје опције померања редова на горе или на доле, брисања редова и додавања нових (подешавање редова, слика 65). Исте функције је могуће користити и за колоне: померање реда у лево и у десно, брисање колоне или додавање нове колоне (подешавање редова, слика 65).

  Слика 65. Креиње новог садржаја - Чаробњак за табеле

  Линкови ка фајловима

  Овај тип се користи уколико је потребно ујединити и приказати у листи различите типове фајлова из фајл система. Сви фајлови су приказани у јавном делу као линкови, које посетилац може отворити или преузети.

  У картици 'Линкови ка фајловима', блок 'Фајлови', кликом на иконицу 'директоријум' отвара се фајл систем као на слици 61.

  Када је одабран / пренет жељени фајл, могућа су и додатна подешавања у картици 'Линкови ка датотекама'. Из падајућег менија могуће је одабрати један од начина приказа (блок 'Изглед'), одабиром опције 'Прикажи величину фајла' величина фајла биће приказана поред конкретног линка ка фајлу , а могуће је унети и кратак опис фајла који ће у јавном делу сајта бити приказан испод линка. Ове опције приказане су на слици 67.

  Слиак 67. Креирање новог садржаја - Линкови ка фајловима

  Мултимедија

  Елементи овог типа могу садржати фајлове следећих формата : TXT, HTML, HTM, CLASS, SWF, SWA, DCR, WAV, AVI, AU, MOV, ASF, MPG, WMV, или MP3.

  У картици Мултимедија, у блоку 'Фајл' (слика 68), фајлови се могу одабрати из фајл система или могу бити пренети са локалне мреже. Приликом преношења фајлови се аутоматски смештају у директиријум 'uploads/media'.

  У блоку Параметри могуће је подесити одређене параметре (уколико је то потребно) за пуштање видео записа, аудио записа или флеш филмова. Као пример уноса параметара, наведени су параметри подешени за пуштање флеш филма:

  WIDTH=70
  HEIGHT=55
  LOOP=true
  QUALITY=high
  BGCOLOR=#FFFFFF
  TYPE="application/x-shockwave-flash"
  PLUGINSPAGE=http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?1_Prod_Version=ShockwaveFlash;
  Слика 68. Креирање новог садржаја - Мултимедија

  Мапа страна

  Улога елемента овог типа јесте помоћ при навигацији. Могуће је креирати навигационе меније, као и мапу целокупног сајта. У картици Мени/Мапа страна, блок 'Тип менија' из падајућег менија могуће је одабрати једну од функционалности, а у блоку 'Почетнa тачка' потребно је одабрати једну или више страна које ће представљати почетне тачке за навигационе меније (слика 69).

  Слика 69. Креирање новог садржаја - Мени/Мапа сајта

  Понуђени типови менија су:

  • Мени ових страна

  Представља листу повезаних наслова страна са одабране почетне тачке.

  • Мени подстрана одабраних страна

  Генерише се (у зависности која је страна одабрана као почетна тачка), листа подстрана једног нивоа ниже, или једног нивоа више.

  • Мени подстрана одабраних страна (са резимеима)

  Приказује се наслов и одређени детаљи подстрана у односу на почетну тачку.

  • Мени подстрана одабраних страна + секције

  Овај мени приказује наслове и заглавља елемената страна за које је активирана опција Index.

  • Мапа целокупног веб сајта

  Генерише се преглед свих наслова страна у форми стабла, док се ниво (level) до кога стабло иде може прилагодити. Прилагођавање нивоа се врши коришћењем TypoScripta.

  • Section index (садржаји страна код којих је укључена опција Индекс)

  Овај мени је погодан за преглед садржаја страна које имају већу количину садржаја. Заглавља (headers) свих елемената, код којих је изабрана опција Index, биће приказани.

  • Недавно измењене стране

  Приказује се листа 10 страна које су измењене у последњих 7 дана. Оне стране код којих је активирана опција No search, неће бити приказане у овој листи.

  • Повезане стране (на основу кључних речи)

  Приказује наслове свих страна које садрже исте кључне речи. Оне стране код којих је активирана опција 'Без кеша', неће бити приказане у овој листи.

  Једноставни Ха-Те-Ем-Ел

  Елемент овог типа омогућује убацивање Ха-Те-Ем-Ел кода на страну. У одељку Ха-Те-Ем-Ел, блок Ха-Те-Ем-Ел, врши се унос Ха-Те-Ем-Ел кода (слика 70).

  Слика 70. Креирање новог садржаја - Једноставни Ха-Те-Ем-Ел

  Форма за електронску пошту

  Коришћењем елемената типа Форма могуће је креирати форме за електронску пошту. У картици Форма, блок Конфигурација, постоји пример подешавања форме. Свака линија кода представља или поље или функцију (слика 71):

  # Example content:
  Name: | *name = input,40 | Enter your name here
  Email: | *email=input,40 |
  Address: | address=textarea,40,5 |
  Contact me: | tv=check | 1
  |formtype_mail = submit | Send form!
  |html_enabled=hidden | 1
  |subject=hidden| This is the subject

  Форма се приказује као табела. Као и у случају са табелама, карактер "|" се користи за раздвајање лабела поља или конфигурационих детаља.

  Слика 71. Креирање новог садржаја - Форма за електронску пошту

  У блоку 'Скочи на страну' дефинише се страна на коју ће корисник бити пребачен након слања електронске поште. Ова страна би требало да обавештава корисника о томе да ли је електронаска пошта успешно послата или не.

  У блоку 'Електронска адреса примаоца' могуће је дефинисати електронску адресу примаоца. Уколико је потребно дефинисати више адреса, потребно је раздвојити их зарезима.

  Када је садржај сачуван могуће је користити и 'чаробњака' који представља малу форму (са десне стране блока Конфигурација) (слика 71). Уз помоћ овог чаробњака могуће је креирати различите типове поља избором из падајућег менија (Тип). Како и код табела, асистент за форме пружа могућност вертикалног померања елемената форме, што је и приказано на слици 72.

  Слика 72. Креирање новог саржаја - Чаробњак за креирање форме за електронску пошту

  Форма за претраживање

  Основна ТАЈПО-3 инсталација садржи једноставну али веома корисну функцију претраге. Коришћењем ове функције корисници jaвног дела сајта могу претраживати веб сајт, у потрази за садржајем, насловима и кључним речима.

  У картици Претраживање, блок Пошаљи на страну, служи за одређивање стране на којој ће резултати претраге бити приказани (слика 73). Неопходно је предходно креирати страну за приказ резултата претраге; препорука је да за ову страну буде укључена опција 'Није у менију'. Уколико је потребно резултате претраге прикажу на истој страни, ова опција се не подешава.

  Слика 73. Креирање новог садржаја - Форма за претраживање

  Форма за приступ

  Путем форме за приступ, ауторизовани корисници могу приступати областима у јавном делу сајта које су резервисане само за њих. Форма за приступ се аутоматски генерише избором овог типа елемента. У картици 'Пријава', блок 'Пошаљи на страну', као и код подешавања претраге служи за одређивање стране на коју ће корисник бити пребачен након успешног приступа на јавни део сајта. Подразумева се да су предходно подешени корисници јавног дела сајта и корисничке групе и да форма за приступ има приступ бази податка.

  Општи додаци

  Додаци јавног дела сајта и проширења доносе већу функционалност и повећавају комплексност веб сајта.

  Како би одређени додатак био исправно постављен на страну, одговарајуће проширење мора бити инсталирано и конфигурисано. На картици Додатак из падајућег менија могуће је одабрати један од доступних додатака (уколико су они предходно инсталирани) (слика 74).

  Слика 74. Креирање новог садржаја - Општи додаци