Autorska prava

Firma Esenšl Dots (Essential Dots) d.o.o. Beograd zadržava sva prava na sadržaj veb sajta typo3.rs i domen typo3.rs.

Korisnici mogu koristiti delove ili sadržaj ovog sajta isključivo za ličnu i nekomercijalnu upotrebu i to isključivo sa veb adrese typo3.rs. Svako preuzimanje i štampanje materijala sa ovog sajta bez dozvole autora je najstrože zabranjeno. Svako objavljivanje, kopiranje, umnožavanje ili redistribuiranje celog ili delova sajta typo3.rs u bilo kom obliku, je najstrože zabranjeno i predstavlja povredu autorskih prava i krivično delo koje će biti gonjeno u skladu sa zakonom.

Veb strane koje se ne  nalaze na sajtu typo3.rs, a linkovane su sa strana na veb sajtu typo3.rs ne odražavaju stav i mišljenje firme Esenšl Dots (Essential Dots) d.o.o. Beograd.

TAJPO-3 (TYPO3) je registrovan žig Kaspera Skarhoja (Kasper Skårhøj) i TAJPO-3 Asocijacije (The TYPO3 Association).