Prednosti

Odluka o izboru Ce-Em-Es-a zavisi od mnogih faktora, a pre svega od veličine samog projekta. Odabrati pravi Ce-Em-Es sistem od stotina ponuđenih može biti težak i naporan proces. Prvi korak u tom procesu svakako treba biti kategorizacija Ce-Em-Es-ova u sledeće grupe, sa akcentom na osnovne prednosti i mane:

 • Korporativni Ce-Em-Es-ovi:
  • PLUS - pružaju mnoštvo opcija, uz mogućnost integracije sa drugim sistemima, kao i uz mogućnost proširenja po potrebi klijenta
  • MINUS - Veoma visoka cena inicijalne investicije kao i kasnija potreba za izmenama sistema (neretko su u pitanju iznosi veći od 100 hiljada evra)
 • Prosti i jednostavni Ce-Em-Es-ovi:
  • PLUS - Prilagođeni lakom i brzom unosu najosnovnijih podataka
  • MINUS - Ne mogu se proširiti tako da se u potpunosti uklope u poslovni proces jedne firme
 • Ce-Em-Es-ovi razvijeni za potrebe konkretnog projekta:
  • PLUS - Ukoliko je odabrana kvalitetna veb agencija za razvoj, najčešće se odlično uklapa u poslovni proces jedne firme
  • MINUS - Nemogućnost proširenja, često se propuste implementirati neke od osnovnih funkcija, neretko i vrlo visoka cena
 • Ce-Em-Es-ovi otvorenog koda:
  • PLUS - Potpuno besplatni za primenu i modifikaciju. Broj ponuđenih opcija se brzo umnožava usled otvorenosti sistema.
  • MINUS - Profesionalnu uslugu i podršku pružaju samo treća lica i firme.

TAJPO-3 je Ce-Em-Es otvorenog koda, ali za raliku od mnogih drugih sistema otvorenog koda, on sadrži sve PLUS-eve ostalih kategorija, a pritom ne sadrži nijedan od MINUS-a.

Podrška na srpskom jeziku

TAJPO-3 je prvi Ce-Em-Es otvorenog koda koji je dobio profesionalnu komercijalnu podršku na srpskom jeziku. Ta podrška uključuje:

 • detaljno uputstvo za editore i administratore
 • potpuna lokalizacija na srpski jezik
 • gotova proširenja namenjena korisnicima u Srbiji (automatska transliteracija sa ćirilice na latinicu, laka integracija sa sajtom Beogradske berze itd.)
 • uvek dostupna tehnička podrška

Bogatstvo opcija

TAJPO-3 je tokom godina rastao i širio se odgovarajući na potrebe raznih klijenata. Neke od najboljih svetskih veb agencija su investirale u razvoj TAJPO-3-a. Neke od najvećih svetskih firmi su izabrale TAJPO-3 za svoje potrebe i time pospešile kako promociju tako i razvoj ovog izvrsnog sistema.

TAJPO-3 je vrlo modularan - sistem se može proširiti po želji. Moto je - sve je moguće. Ako neka opcija već ne postoji, ona se može dodati. TAJPO-3 ima jasan i detaljno dokumentovan API (interfejs za programiranje aplikacije, na engleskom API skraćeno od Application programming interface) koji služi za proširivanje sistema u bilo kom pogledu. Iz tog razloga trenutno je raspoloživo preko hiljadu besplatnih proširenja TAJPO-3 sistema, koje dodaju najrazličitije opcije.

Lakoća korišćenja

Ce-Em-Es može biti koristan samo ako su editori i administratori voljni da ga koriste. Zbog toga je lakoća korišćenja jedan od bitnih faktora prilikom odabira Ce-Em-Es-a. Često je sistem sa više opcija komplikovaniji za korišćenje. Sa TAJPO-3-jem to nije slučaj - uložen je veliki trud kako bi sistem zadržao lakoću korišćenja uz mnoštvo opcija.

Za editore sadržaja, osnovna obuka za korišćenje sistema može trajati i samo 30 minuta. TAJPO-3 se može bez instalacije pokrenuti iz bilo kog operativnog sistema korišćenjem bilo kog od popularnih veb čitača kao što su Fajerfoks, Internet Eksplorer, Safari ili Opera. Uz korišćenje naprednih opcija podešavanja dozvola (i limitiranje istih), editorima se korišćenje aplikacije može veoma pojednostaviti, a uz isto vreme zadržati sve opcije na korporativnom nivou.

Cena i licenca

TYPO-3 je besplatna aplikacija koja podleže GNU licenci i može se slobodno preuzeti sa Interneta. Sa komercijalnim sistemima, cena licence često skače sa dodavanjem novih korisnika i servera. Ovo ne važi za TAJPO-3 - sa modelom softvera otvorenog koda se minimizuju inicijalna ulaganja.

Pored nižih troškova, softver otvorenog koda omogućava i slobodu - slobodu menjanja opcija, kao i slobodu menjanja veb agencije. Time se ostvaruje ušteda na softveru, jer je moguće koncentrisanje na specifične potrebe korisnika.

Potpuna sloboda u proširivanju i menjanju sistema

Implementacija svakog Ce-Em-Es-a predstavlja veliko ulaganje novca i vremena. Kada se odlučite za jedan Ce-Em-Es morate biti sigurni da ćete  u godinama koje slede imati adekvatnu podršku. Zato je potrebno da se obezbedite na samom startu.

Ce-Em-Es takođe mora biti modularan i lako promenljiv tako da može ispoštovati promene kroz koje prolazi vaša firma. U nekim slučejevima će za to biti dovoljno preuzeti i instalirati jedno od besplatnih proširenja sistema (kao što je npr. blog ili sistem za prodaju preko Interneta), dok će u drugim slučajevima biti potrebno angažovati profesionalnu podršku. Ono što je sigurno, TAJPO-3 će uvek uspeti da isprati vaš uspeh.

Velika baza klijenata

Trenutno postoji preko pet hiljada sajtova napravljenih korišćenjem TAJPO-3 sistema. Kompanije kao što su Cisko, Epson, UNICEF, Bajer, Er Frans, Ford, Vestern Junion i druge su garancija da je sistem zreo, kvalitetan, i da će takav ostati dugi niz godina.

Određivanje TCO i ROI

Komercijalni sistemi često imaju visoke inicijalne troškove. Cena se gotovo uvek povećava sa dodavanjem broja korisnika - editora, kao i sa povećavanjem broja servera. Sa odabirom Ce-Em-Es-a otvorenog koda inicijalni troškovi se smanjuju, i u istom trenutku povećavaju ROI (ROI - Return On Investment).

Sa novcem koji je ušteđen na licence možete unajmiti neku od profesionalnih veb agencija, i time od samog starta obezbediti svojoj firmi kvalitetno Internet prisustvo, čime se i TCO (TCO - Total Cost of Ownership) značajno smanjuje.