Ograničenje odgovornosti

Ovaj tekst predstavlja ugovor između firme Esenšl Dots (Essential Dots) d.o.o. Beograd (u daljem tekstu Esenšl Dots) i posetioca sajta typo3.rs (u daljem tekstu Korisnik), kojim se Esenšl Dots ograničava od odgovornosti.

Korišćenjem veb sajta typo3.rs Korisnik potvrđuje da je pročitao odredbe ovog Ugovora i da se sa njim u potupnosti slaže.

Korisnik prihvata da je u potpunosti odgovoran za sve aktivnosti i posledice koje proizilaze iz korišćenja veb sajta typo3.rs.

Firma Esenšl Dots (Essential Dots) d.o.o. Beograd (u daljem tekstu Esenšl Dots) ne prihvata nikakvu odgovornost za posledice koje proisteknu iz upotrebe veb sajta typo3.rs.

Esenšl Dots će preduzeti sve mere  da osigura ispravan rad veb sajta typo3.rs, kao i da sve eventualne nedostatke i greške ukloni u najkraćem mogućem roku i sa dužnom pažnjom.

Esenšl Dots  ne odgovara za komentare koje su uneli posetioci sajta, kao ni za sadržaj elektronskih poruka poslatih sa sajta typo3.rs.

Esenšl Dots zadržava pravo da u svakom momentu bez prethodne najave promeni odredbe ovog Ugovora.