Besplatna

Ukoliko ste zainteresovani da napravite svoj sajt korišćenjem TAJPO-3 Ce-Em-Es-a možete naći besplatnu podršku za TAJPO-3 širom Interneta.

Ovaj sajt sadrži kompletno uputstvo za osnovne opcije. Uputstvo je besplatno za pregled sa typo3.rs veb sajta. Ukoliko ste veb agencija koja je svom klijentu implementirala TAJPO-3 možete ovaj sajt koristiti u promotivne (kao prednost prilikom dobijanja posla) i operativne svrhe (kao ispomoć za dalju tehničku podršku). Izričito je zabranjeno kopiranje i štampanje ovog uputstva, kao i objavljivanje materijala sa ovog sajta bez pisane dozvole nosioca prava.

Ukoliko imate pitanja koja nisu pokrivena na ovom sajtu (niti na bilo kom drugom koji se bavi TAJPO-3-em), uvek možete postaviti pitanje na nekoj od javnih infodopis TAJPO-3 grupa ili se obratiti vašoj veb agenciji. 

Pravilo je jednostavno:

  • Ako ste spremni da pitanje postavite javno, velika je šansa da ćete u dogledno vreme odgovor i dobiti
  • Ako želite da vaše pitanje ostane privatno, ili ukoliko želite da dobijete odgovor u tačno određenom vremenskom roku - jedina opcija je komercijalna podrška.