Politika privatnosti

Ovaj tekst predstavlja ugovor o politici privatnosti između firme Esenšl Dots (Essential Dots) d.o.o. Beograd (u daljem tekstu Esenšl Dots) i posetioca sajta typo3.rs (u daljem tekstu Korisnik).

Korišćenjem veb sajta typo3.rs Korisnik potvrđuje da je pročitao odredbe ovog Ugovora i da se sa njim u potupnosti slaže.

Esenšl Dots poštuje odnose sa klijentima i poštuje pravo korisnika na privatnost. Politika privatnosti Esenšl Dots-a određuje način raspolaganja i postupanja sa informacijama koje Esenšl Dots prikuplja od korisnika veb sajtova firme Esenšl Dots. Ova politika privatnosti  nije primenjiva na kompanije koje Esenšl Dots ne poseduje ili ne kontroliše, kao ni na osobe koje nisu zaposlene u kompaniji Esenšl Dots.

Esenšl Dots zadržava pravo da koristi i obrađuje podatke prikupljene posredstvom svojih veb sajtova. Esenšl Dots ovako prikupljene podatke neće učiniti dostupnim trećim licima, koja nisu naznačena u ovoj Politici privatnosti.

Esenšl Dots zadržava pravo da u svakom momentu bez prethodne najave promeni odredbe ovog Ugovora.