Rečnik

A

API

interfejs za programiranje aplikacije, na engleskom skraćeno od Application programming interface

application program

kompletan samostalni program koji direktno pruža korisniku specifirane funkcije

B

back-end

pozadinska aplikacija, administrativni panel

border

ivica

browser

veb čitač

C

checkbox

polje za potvrdu

CMS

Ce-Em-Es, sistem za upravljanje sadržajem na vebu

content

sadržaj

cookies

'kolačići' su informacije generisane od strane veb servera koje se čuvaju na korisnikovom računaru radi kasnijeg pristupa

Custom Module Options

podešavanje dostupnih modula

D

DB mount

priključak na bazu podataka

default upload path

osnovna putanja prenosa

E

explicit allow/deny

tip elementa koji korisnici mogu kreirati

extension

proširenje, ekstenzija

F

frame

okvir

front-end

javni deo sajta

G

GNU

Generalna javna licenca. General Public License

I

ImageMagick

ImidžMedžik

interface

interfejs, okruženje

interface

definisana veza preko koje dva sistema komuniciraju

L

life-cycle

faze u izradi softvera, od ideje o stvaranju istog do trenutka izbacivanja iz upotrebe

limit to languages

dostupnost jezika

link

veza, link

log

dnevnik

M

main user group

glavna korisnička grupa

member of group

članstvo u grupi

modify tables

dostupne tabele za izmenu

module

nezavisni deo softvera koji čini deo jednog ili više većih programa

mount

priključak

MySQL

Maj-Es-Ku-El

N

non-executed fields

dostupna polja

O

open-source

otvoren kod

Oracle

Orakl
jedna od najpoznatijih baza podataka na svetu

P

page types access

pristup tipu strana

PHP

Pe-ha-pe programski jezik. Skraćenica na engleskom od Personal Home Page - privatna veb strana. Trenutno treći najpopularniji programski jezik na svetu, a prvi na listi programskih jezika koji se koriste za izradu dinamičkih veb sajtova.

Pe-ha-pe je stekao popularnost zbog svoje jednostavnosti i sintakse nasleđene iz programskog jezika C. Tokom vremena jezik se proširivao i sticao mogućnosti za objektno orijentisano programiranje, naročito od verzije 5.0. Nalikuje jeziku C++ u smislu da dozvoljava i čisto-proceduralno programiranje ali omogućava i korišćenje klasa i drugih koncepata objektno orijentisanog programiranja (nasleđivanje, apstraktne metode, interfejsi itd.). Iako se Pe-ha-pe može koristiti za programiranje konzolnih aplikacija i grafičkih interfejsa njegova osnovna i glavna upotreba je u programiranju dinamičnih stranica na Internetu.

Prvu verziju Pe-ha-pe-a je 1995. godine napravio danski programer Rasmus Lerdorf. Verziju 3 ovog programskog jezika, koja u velikoj meri podseća na ono što se danas koristi, su napravili izraelski programeri Zeev Suraski i Endi Gutmans i objavili 1998. godine.

Do 1997. Pe-ha-pe je stekao nekoliko hiljada korisnika; do 1998. broj sajtova na kojima je instaliran Pe-ha-pe 3.0 je porastao na par stotina hiljada a broj korisnika istog na par desetina hiljada. Danas Pe-ha-pe koristi nekoliko stotina hiljada programera i nekoliko miliona sajtova.

plug-in

dodatak

PostgreSQL

Postgre-Es-Ku-El

R

record

zapis (u bazi podataka)

Rich Text Editor

uslužni program koji služi za kreiranje i modifikaciju teksta

RSS

Really Simple Syndication, ili RDF Site Summary

S

select tables

dostupne tabele

T

tag clouds

vizuelno predstavljanje željene reči koja se nalazi na sajtu većom veličinom fonta i bojom

Task center

Centar zadataka

TER

TYPO3 Extension Repository

TS konfiguracija HL

 

 

Tajpo Skript konfiguracija u istaknutom (highlight) modu

TSConfig

Tajpo Skript konfiguracija

TYPO3 Association

TAJPO-3 Asocijacija

U

upload

preneti (gl) podatak (fajl) sa perifernog uređaja na centralni 

 

W

webmount

priključak na veb

workflow

set odnosdno skup odnosa između svih aktivnosti u projektu, od početka do kraja