Uloga administratora

Uloga administratora jeste podešavanje sistema i održavanje samog sistema. To podrazumeva praćenje i kontrolu rezultata procesa kreiranja sadržaja za veb sajt.

Administrator mora biti dobro upoznat sa načinom korišćenja Ce-Em-Es-a, kako bi bio u mogućnosti da pozitivno utiče na izgled, izvršenje i optimizaciju objavljenih sadržaja.

Često se zaboravlja da je najvažnija stvar vezana za Ce-Em-Es projekte upravo kontinuitet kreiranja sadržaja veb sajta. Uvek su potrebne nove izmene vezane za korisnike i procese. Čak i sadržaji koji su kreirani ranije trebaju stalne izmene i unapređenje.

Posao koji je direktno potrebno odraditi na Ce-Em-Es-u podrazumevaju obezbeđenje uslova za poslove izmene sadržaja i preslikavanje istih na potrebe sistema.

Većina zaduženje administratora su vezanih za TAJPO-3 su podržana raznim čarobnjacima. Oni pokrivaju veliki deo podešavanja vezanih za korisnički interfejs i dodeljivanje privilegija korisnicima.

Administrator je takođe odgovoran i za rezultate samih procesa u Ce-Em-Es-u. Ovde mu sistem takođe pruža pomoć i kao produkciono okruženje i kao analitički alat. U ovoj oblasti TAJPO-3 nudi nekoliko internih izvora informacija za statističke evaluacije.