Fajlovi

Upravljanje fajlovima u fajl sistemu

Kada je reč o fajlovima koji se koriste za potrebe sajta, misli se na slike, audio i video zapise, dokumente bilo kog tipa (mogu biti i fajlovi za opis stila ili Ha-Te-Em-El šabloni). Ovi fajlovi su smešteni na veb serveru i dostupni su za obradu i integraciju.

Centralna lokacija za smeštanje potrebnih fajlova je 'fileadmin/direktorijum'. Preporučuje se kreiranje što jasnije strukture fajlova u obliku stabla, kako bi oni bili lako dostupni svim editorima. Administrator ima ulogu postavljanja privilegija editorima, čime će određeni fajlovi biti dostupni određenim editorima. Preporuka je grupisanje fajlova prema tipu radi lakšeg snalaženja editora.

Kada su dozvole definisane, treba obratiti pažnju kojim korisnicima su date privilegije administriranja delova stabla fajl sistema. Normalno, vremenom broj fajlova raste, iz tog razloga je korisno održavati prikladnu veličinu direktorijuma. Kako bi to bilo ostvarivo, određeni editori moraju imati dozvole za kreiranje, kopiranje i preimenovanje direktorijuma.

Upravljanje fajlovima u TAJPO-3-u se vrši u pozadinskoj aplikaciji, u modulu Medija>Fajl. U navigacionoj oblasti nalazi se stablo direktorijuma (oblast 1 na slici 75). Klikom na željeni direktorijum, u oblasti za prikaz detalja mogu se videti svi fajlovi koji se u njemu nalaze (oblast 2 na slici 75). Desno od svakog fajla prikazane su informacije o istom, kao i opcije za upravljanje fajlom kao što su izmena fajla, prikaz fajla, prikaz informacija o fajlu, promena naziva, zamena fajla drugim i brisanje fajla (oblast 3 na slici 75).

Slika 75. Fajl sistem - Prikaz fajlova određenog direktorijuma

Prenošenje  fajlova se vrši u odeljku Prenos (slika 76). Iz padajućeg menija je moguće izabrati broj fajlova koji mogu biti istovremeno preneti (1, na slici 76). Klikom na dugme 2 na slici 76 otvara se prozor za odabir fajlova koji će biti preneti sa lokalne mreže. Na kraju, da bi prenos bio uspešno obavljen potrebno je kliknuti na dugme 3 na slici 76.

Slika 76. Fajl sistem - prenošenje fajlova