Istorija promena

TAJPO3 podržava različito verzioniranje sadržaja. Prema standardnim podešavanjima sadržaji svih tabela se čuvaju 7 dana (604.800 sekundi) i u maksimalno 10 verzija.

Administrator može odrediti ovo podešavanje još preciznije, za svaku tabelu.

t3lib_TCEmain.clearHistory ($maxAgeSeconds=604800,$table) 

Editor je u mogućnosti da jednim klikom vrati rekord na predhodnu verziju. U modulu Veb>Strana odabirom opcije 'Brza izmena' iz padajućeg menija kao jedna od opcija će se pojaviti i ikonica za vraćanje na predhodnu verziju. Prilikom prelaska kursorom preko ikonice, prikazuje se vreme kada je odrađena poslednja izmena (slika 99).

Slika 99. Vraćanje na predhodnu verziju

U modulu Veb>Lista moguć je pregled celokupne istorije klikom na ikonicu prikazanu na slici 100.

Slika 100. Istorija promena

Prilikom pregleda istorije nekog sadržaja sve novonastale promene prikazane su zelenom bojom dok su sve obrisane vrednosti prikazane crvenom bojom (slika 101). Moguće je odabrati koji će se sadržaji prikazati [1], koje će razlike biti prikazane [2], da li će podelementi biti prikazani [3] i da li će biti prikazano ubacivanje i brisanje rekorda [4]. Sve izvršene izmene se mogu opozvati klikom na ikonicu [5].

 

Slika 101. Pregled istorije elementa