Izmene iz javnog dela sajta

Izmene iz javnog dela sajta podrazumevaju da strane i sadržaj mogu biti izmenjeni direktno iz javnog dela veb sajta (izmena u toku surfovanja).

Za korisnike koji imaju ulogu povremene izmene određenog sadržaja, ovaj princip predstavlja najkonvencionalniji način.

Izmene javnog dela sajta su pogodne za poslove kao što su finalna provera teksta.

Administrator ima mogućnost dodeljivanja privilegija korisnicima za vršenje izmena iz javnog dela sajta.