Modul Korisnički alati/Centar zadataka

TAJPO3 u ovom modulu pruža različite funkcije koje pomažu u upravljanju sadržaja prilikom rada, i koje takođe mogu omogućiti pristup određenim akcijama i sadržaju u okviru definisanog toka posla. Tu su i ostale važne funkcije koje služe za uprošćavanje i definisanje radnih zadataka u nekoj određenoj oblasti sistema.

U navigacionoj oblasti prikazane su funkcije Centra zadatka (slika 32).

Slika 32. Modul Korisnički alati -Centar zadataka

 

Brze beleške

Ova funkcija obezbeđuje korisnicima pozadinske aplokacije određenu količinu memorije za lične komentare, zapise, i ostale vrste teksta, koje će služiti kao podsetnik. Ovi unosi nisu vidljivi drugim korisnicima osim administratorima.

Slika 33. Modul Centar zadataka - Brze beleške

 

Nedavno izmenjene strane

Ova funkcija prikazuje sve strane koje su bile izmenjene od strane korisnika, kao linkove u navigacionoj oblasti (slika 34). Lista se otvara klikom na 'Recent Pages' opciju i sortirana je po datumima izmene. Ovo je korisno ukoliko želite da se podsetite načinjenih koraka u ranijim sesijama.

Slika 34. Modul Centar zadataka - Nedavno izmenjene strane

Poruke

Ova funkcija pruža jednostavan sistem za razmenu poruka na nivou projekta. Editori mogu koristiti ovu funkciju za slanje i primanje internih poruka kako ka/od drugih editora tako i ka/od celih korisničkih grupa.

U padajućem meniju moguć je odabir prikaza 'Prikupljenih poruka' (slika 35) i 'Poslatih poruka' (slika 36). Primljene poruke se mogu koristiti i za slanje odgovora.

Slika 35. Modul Centar zadataka - Poruke (prijemno sanduče)
Slika 36. Modul Centar zadataka - Poruke (poslato)