Multijezičnost

U TAJPO-3 Ce-Em-Es-u je omogućen rad sa više jezika u jednom stablu. Ukoliko je šablon strane pripremljen za prikaz, biće obezbeđene i različite verzije jezika.

Opcije za prevođenje se pojavljuju u modulu Veb>Strana izborom opcije 'Jezici' iz padajućeg menija (slika 102). Potrebno je odabrati jezik za koji se želi dodati prevod i nakon toga su sve verzije različitih prevoda vidljive (slika 103).

 

Slika 102. Izbor jezika za prevod

Moguće je u prevod ubaciti novi sadržaj (dugme 1 na slici 103) ili iskopirati postojeći sadržaj strane (dugme 2 na slici 103).

Slika 103. Pregled više prevoda iste strane

Prevodi na više jezika se takođe mogu odraditi i u modulu Veb>Lista. Potrebno je odabrati opciju 'Pregled lokalizacije' koja se nalazi na dnu strane (slika 104). Klikom na odgovarajuću jezik otvara sa prikaz za prevod na isti.

Slika 104. Prikaz lokalizacija

Ipak modul Veb>Info odabirom opcije 'Pregled lokalizacije' iz padajućeg menija, nudi najbolji pregled prevoda duž celog stabla strana i svih njegovih grana (slika 105). Moguće je izmeniti postojeći prevod strane kao i informacije o strani (oblast 1 na slici), a dostupna je i moguće zabrane prikaza strane i sadržaja ukoliko ne postoji odgovarajući prevod (2 na slici 105).

Slika 105. Preglod lokalizaciej u moduli Info