Pomoć na nivou sadržaja

Ukoliko broj strana i količina sadržaja brzo raste, TAJPO-3 pruža pomoć u praćenju i održavanju celokupnog sadržaja. Specifični rekordi i sadržaji se mogu lako pronaći korišćenjem polja za pretraživanje koji se nalazi na dnu strane (slika 98).

Slika 98. Pretraga sadržaja