Pristupanje sistemu

TAJPO-3 je veb orijentisan Ce-Em-Es. Instaliran je na intranetu na internom serveru kompanije, ili na veb-u na dostupnom serveru. Kako bi pristupili sistemu, editorima nije potrebno ništa više do veb pretraživača i ispravne internet adresa, kako bi kreirali sadržaj i vršili njegovu izmenu, nezavisno od vremena i prostora.

TAJPO-3 pravi podelu na dve različite oblasti: pozadinsta aplikacija ili administrativna oblast za održavanje strana i sadržaja, i javni deo sajta koji zapravo predstavlja izgled veb sajta koji posetioci vide. Editor koji je pristupio sistemu, može koristiti obe oblasti za izmenu sadržaja. Dok pozadinska aplikacija pruža kompletno radno okruženje sa mnogobrojnim funkcija, javni deo sajta je operativan u veoma jednostavnom i intuitivnom maniru. Primarne opcije su veoma slične; dok se neke složenije funkcionalnosti samo do određene mere mogu ostvariti u javnom delu.

Ispravna podešavanja veb pretraživača

TAJPO-3 funkcioniše sa sledećim veb pretraživačima (Netskejp Navigator, Mozila Fajerfoks, Internet Eksplorer, Opera, Safari itd.); pri čemu je u nekima od njih TAJPO-3 drugačijeg izgleda i ima drugačiju funkcionalnost. Ove razlike u izgledu i nisu tako značajne, dok kada je reč o funkcionalnosti, na primer Bogati uređivač teksta (Rich Text Editor) ne funkcioniše u svim starijim verzijama veb pretraživača.

Pretraživač mora da podržava kolačiće i Java Skript-a mora biti aktivirana. Podešavanja keširanja pretraživača treba da budu tako prilagođena da kada je strana pozvana, server uvek šalje novu verziju strane.

Prijavljivanje na sistem

Kako bi se uspešno prijavili na sistem, neophodno je uneti odgovarajuću URL adresu (veb adresu) u pretraživač, i pri tome dodati '/typo3' na kraju. Na primer: www.naziv-domena.com/typo3. Pojaviće se prozor za prijavljivanje (slika 3). Potrebno je uneti korisničko ime i lozinku. Lozinke za korisnike pozadinske aplikacije se prenose u šifrovanom obliku i čuvaju se u bazi podataka sistema.

Slika 3. Pristupanje sistemu