Radne površine

TAJPO-3 pruža mogućnost korišćenja takozvanih radnih površina iz modula Korisnički alati>Radne površine. Prema osnovnoj konfiguraciji TAJPO-3 Ce-Em-Es-a postoje dve radne površine: JAVNA i PRIVATNA. Izbor određene radne površine se vrši u gornjem desnom uglu pozadinske aplikacije (slika 153).

Slika 153. Izbor radne površine

Prilikom rada u JAVNOJ radnoj površini sve izmene koje su objavljene biće automatski vidljive i u javnom delu sajta. Prilikom rada u PRIVATNOJ radnoj površini sve objavljene izmene biće vidljive administratoru i svim autorizovanim članovima dok posetioci veb sajt neće videti izmene. Ovakav pristup je koristan prilikom razvoja ili dorade samog sajta, pri čemu se samo finalne verzije nekih sadržaja objavljuju u JAVNOJ radnoj površine a celokupan dotadašnji razvoj se odvija u PRIVATNOJ radnoj površini.

U modulu Korisnički alati>Radne površine moguće je praćenje informacija o radnim površinama.

Izborom prikaza 'Lista radnih površina' (slika 154) može se videti spisak svih radnih površina i informacije o njima, kao što su dodeljeni korisnici itd.

Slika 154. Lista radnih površina

Izborom opcije 'Pregledaj  i objavi' dobijaju se informacije o razlikama dve radne površine (slika 155). Sadržaje koji predstavljaju razliku dve radne površine moguće je izmeniti.

Slika 155. Razlike u radnim površinama

Iz padajućeg menija (slika 156) moguće je odabrati aktivnost koju treba izvršiti nad elementom.

Slika 156. Akcije nad elementima koji predstavljaju radzliku radnih površina