Uloga editora

Uloga Editora je kreiranje novog sadržaja i dodavanje novih fajlova, kao i njihovo pripremanje za odgovarajuće medije, na primer za veb sajt.

U zavisnosti od dužine životnog ciklusa sadržaja i kompleksnosti radne procedure, editori najčešće rade na održavanju celokupnog sadržaja koji se objavljuje. Ovo znači da editori rade u saradnji sa drugim editorima u takozvanim tokovima posla (workflow).