Речник

W

workflow

сет односдно скуп односа између свих активности у пројекту, од почетка до краја

Повратак на претходну страну

Прикажи све речи у речнику