Администрација корисника јавног дела сајта

Корисници јавног дела сајта су посетиоци веб сајта. Њима могу бити додељене одређене дозволе као што је приступ заштићеном садржају.

Дозволе додељује администратор и оне постају активне након пријављивања корисника коришћењем личног корисничког имена и лозинке.

Корисници јавног дела сајта могу бити припадници група којима се могу дефинисати дозволе на нивоу стране и на нивоу одређеног елемента садржаја.

Кориснике и корисничке групе јавног дела сајта потребно је креирати и чувати на страни која је типа 'Системски Директоријум'.

Креирање корисничких група

Ради прегледности и логичности потребно је кориснике и корисничке групе чувати на засебној страни у стаблу. Предлаже се креирање стране под називом 'FEusers' која мора бити типа 'Системски Директоријум' (слика 140).

Слика 140. Директоријим за смештање корисника јавног дела сајта

Десним кликом на креирану страну типа 'Системски Директоријум' активира де контекстни мени, а кликом на опцију 'Ново' појавиће се приказ као на слици 141 десно. Ради креирања нове групе потребно је одабрати Веб сајт корисничка група (1 на слици 141).

Слика 141. Креирање новог корисника јавног дела сајта и корисничке групе

Подешавања везана за корисничке групе јавног дела у великој мери су иста као и подешавања  група позадинске апликације и објашњена су у глави Администрација корисника позадинске апликације.

У модулу Веб>Листа могућ је преглед свих креираних група.

Креирање корисника

За креирање корисника јавног дела сајта потребно је одабрати опцију 2 са слике 141, Веб сајт корисник, и на тај начин ће бити креиран нови корисник јавног дела сајта.

Подешавања везана за кориснике јавног дела су у великој мери иста као и подешавања корисника позадинске апликације и објашњена су у глави модул Администраторски алати>Администрација корисника

Додељивање страна и садржаја

Да би одређени садржаји били видљиви само одређеној групи потребно је у подешавањима стране на којој се они налазе, у картици Приступ одабрати корисничку групу којој ће приступ бити дозвољен (слика 142). Могућ је избор опција 'Сакриј приликом приступа' – при чему садржај неће бити видљив након пријављивања корисника и опција Прикажи при сваком приступу – при чему ће садржај бити видљив кориснику након пријављивања на систем, без обзира којој корисничкој групи он припада.

Активирањем опције 'Укључи подстране' све предходно подешене опције ће се проширити на све подстране дате стране у стаблу.

Слика 142. Додељивање дозвола на нивоу стране