Администрација корисника позадинске апликације

Едитори и аутори раде на креирању садржаја 'иза сцене'. Овај приступ подразумева да се многе опције могу подесити у складу са потребама појединачних корисника. Све ове опције су детаљно објашњене у наставку текста.

Подешавање корисничких група

Исте дозволе додељене већем броји корисника дефинишу се у корисночким групама. Групе са неколико опција могу постати подгрупе. Као што се може закључити групе су хијерархијски организоване:

Група А: Прикљчак на фајл а/
Подгрупа А.1: Прикључак на фајл а/1/

Група А.1 наслеђује све дозволе од групе А, а такође поседује и сопствене дозволе. Уколико је група члан више група који имају контрадикторне дозволе, тада ће се предност имати дозволе које су позитивне. Уколико група А нема дозволе за измену одређене стране, док група Б има дозволу за измену исте стране, корисник који је члан обе групе ће имати дозволе за приступ и измене конкретне стране.

Да би се креирала Корисничка група потребно је у модули Веб>Листа кликнути на 'корен' сајта (1 на слици 106) и затим из помоћног менија одабрати опцију 'Направи нови рекорд' (2 на слици 106). Потом је потребно одабрати опцију 'Корисничка група позадинске апликаије' (3 на слици 106).

Слика 106. Креирање корисничке групе позадинске апликације

Када је реч о подешавањима корисничке групе, потребна су подешавања основних података о групи у картици Опште одабиром жељених блокова (слика 107).

Слика 107. Подешавање корисничке групе позадинске апликације – Опште

У картици Листа приступа потребно је одабрати опцију 'Укључи листу приступа' како би све опције за подешавање интерфејса позадинске апликације биле видљиве. Могуће је одабрати било коју опцију једноставним селектовањем исте. Уколико је потребно селектовати више поља, то се може остварити уз перманентно држање дугмета контрол. Доступна су следећа подешавања:

Модули

У овом менију могу се одабрати елементи менија у области за модуле. Сваки едитор би требало да има приступ модулима као што су Веб>Страна, Веб>Листа, Фајл и Фајл>Листа фајлова (слика 108). Такође је корисно омогућити корисницима нека индивидуална подешавања везана за позадинску апликацију као што је промена лозинке. Ове опције су доступне у модулу Кориснички алати>Подешавања.

Слика 108. Подешавање корисничке групе позадиске апликације - Модули

Табеле (приказ)

Овај мени пружа одабир табела из базе које ће бити видљиве корисницима. Број специфичних табела расте са бројем инсталираних проширења (слика 109). Табеле које су специфициране у менију (Табеле измена) не морају се специфицирати у овом менију.

Слика 109. Подешавање корисничке групе позадинске апликације - Табеле

Табеле (измена)

У овом менију се могу одабрати табеле из базе над којима ће корисници моћи да врше измене.

Типови страна

Овде се могу подесити дозволе које ће типове страна корисници чланови групе моћи да креирају (слика 110).

Слика 110. Подешавање корисничке групе позадинске апликације - Типови страна

Дозвољена поља

Коришћењем ове опције могу се прецизније него у (Табела) менију подесити поља која ће бити видљива члановима корисничке групе (слика 111).

Слика 111. Подешавање корисничке групе позадинске апликације - Дозвољена поља

Експлицитна дозвола/забрана вредности поља

Све одабране опције ће бити забрањене члановима корисничке групе. Због сигурносних разлога, препоручује се одабир опција 'Скрипта' и 'Ха-Те-Ем-Ел' (слика 112).

Слика 112. Подешавање корисничке групе позадинске апликације - Експлицитне дозволе

Ограничи за језике

У овом менију могуће је забранити приступ члановима групе одређеним верзијама језика.

Прилагођене опције модула

Овде се могу дефинисати опције доступности везане за доданта проширења позадинске апликације за модуле.

У картици Прикључци и радне површине (слика 113) могуће је подесити следеће опције везане за корисничке групе:

ДБ прикључци (DB mount)

Ова опција омогућује да се одређена страна из стабла страна додели групи, при чему ће она представљати корен за ту групу (област 1 на слици 113).

Прикључци ка фајлу

Ова опција се односи на директоријуме у систему фајлова који су додељени одређеној групи (област 2 на слици 113). Овај опција се остварује захваљујући појму прикључак. Као рекорди који су валидни широм целог система, прикључци се чувају у корену стабла страна система као и корисници и корисничке групе. Коришћењем иконица (3 на слици 113) омогућено је креирање новог прикључка или измена постојећег.

Да би прикључак могао бити дефинисан, потребно је да администратор дефинише поддиректоријуме у 'fileadmin' директоријуму коришћењем Веб>Лист модула. У конфигурацији прикључка потребно је дефинисати назив који ће се касније приказивати у пољу 'Лабела', као и путања до жељеног предходно креираног директоријума (слика 114). Могуће је одабрати да ли ће путања бити апсолутна и релативна.

Слика 113. Подешавање корисничке групе позадинске апликације - Прикључци и радне површине
Слика 114. Прикључак ка фајлу

Дозволе радних површина

Ова опција пружа могућност подешавања привилегија везаних за радне површине (област 4 на слици 113).

У картици Опције (слика 115) могуће је подесити следеће опције:

Слика 115. Подешавање корисничке групе позадинске апликације - Опције

Закључај за домен

Уношењем вредности у поље ове опције, корисници, чланови дате групе ће моги да се пријављују на ТАЈПО-3 Це-Ем-Ес искључиво са унетог домена.

Сакриј у листи

Ова опција служи за забрану приказа чланова групе у Кориснички алати>Центар задатака и Веб>Приступ модулу. На овај начин се може избећи ситуација да корисници коришћењем модула Кориснички алати>Центар задатака могу послати листу кратких задатака или електронску пошту одређеним групама које су постављане само за административне послове.

ТС конфигурација

Ово поље омогућава додатну конфигурацију коришћењем Тајпо Скрипт кода.

 

 

Креирање нових корисника

Након креирања корисничких група, потребно је креирати кориснике који ће бити додељени некој од група.

Сваки корисник би требало да има свој налог јер ово правило може помоћи приликом спајања различитих задатака за различите кориснике, као и приликом административних послова.

Кориснички налози се могу пратити коришћењем функције за евидентирање.

Корисници могу комуницирати коришћењем Кориснички алати>Центар задатака модула, коришћењем једноставних функција (вести, задаци,  белешке).

Корисници могу подесити сопствене опције за приказ и функционисање позадинске апликациј.в

Као и приликом креирања корисничке групе тако је и за креирање корисника потребно у модулу Веб>Листа у 'корену' сајта одабрати опцију Направи нови рекорд а потом Корисник позадинске апликације (слика 116).

Слика 116. Креирање корисника позадинске апликације

У картици Опште поред основних информација о кориснику и уноса корисничког имена и лозинке, могуће је одабрати корисничку групу којој ће тај корисник припадати (област 1 на слици 117). Могућа је измена постојеће групе, додавање нове групе и као и приказ листе свих група (2 на слици 117).

Слика 117. Креирање корисника позадинске апликације - Опште

Поље 'Корисничко име' може садржати само мала слова, а коришћење размака није дозвољено. Приликом уноса лозинке, она остаје видљива до тренутка када је први пут сачувана. Тада се лозинка чува у МД5 хешу у бази. Као последица оваквог приступа произилази чињеница да се изгубљена лозинка не може поново прочитати, већ мора бити додељена нова.

У картици Права приступа као и приликом подешавања корисничких група могуће је подесити право приступа модулима као и ограничења везана за различите верзије језика (објашњено у Подешавањима корисничких група). Уколико је активирана опција Администратор(!), тада корисник нема ограничење у систему, тачније има администраторске привилегије (слика 118).

Слика 118. Креирање корисника позадинске апликације - Права приступа

У картици Прикључци и радне површине нова опција која се појављује за разлику од подешавања корисничких група јесте 'Дозволе операција над фајловима'. Овде је могуће подесити које су то операције које ће корисник моћи да врши над фајловима и директоријумима (слика 119).

Слика 119. Креирање корисника позадинске апликације - Прикључци и радне површине

Подешавања везана за картицу Опције су објашњена у Подешавањима корисничких група.

У картици Приступ могуће је одредити у ком временском распону ће кориснички налог бити активан. 'Почетак' представља почетни датум, док 'Крај' представља датум прекида активности налога (слика 120).

Након свих извршених подешавања, нови корисник ће бити креиран. Пријављивањем на систем као један од корисника могуће је проверити подешавања везана за конкретни налог и његова измена.

Слика 120. Креирање корисника позадинске апликације - Приступ