Дефинисање процедура са акцијама

Овај приступ подразумева предходно дефинисане процедуре, које могу бити проширене акцијама. Корисник акције може видети у модулу Кориснички алаи>Центар задатака, област 'Акције' (слика 135).

Слика 135. Центар задатака - Акције

У 'корену' стабла страна сајта потребно је креирати нови рекорд типа 'Акција' и одабрати тип акције (слика 136). У зависности од типа акције потребно је конфигурисати различита подешавања везана за акцију.

 

Слика 136. Креирање нове акције

Дат је пример креирања акције за креирање новог корисника позадинске апликације (слика 137).

Поред основних информација као што су тип акција, назив, и кратак опис потребно је одредити групу чијим је члановима дозвољено да активирају одређену акцију у модулу Кориснички алати>Центар задатака (област 1 на слици 137). Могуће је одабрати корисника чија ће подешавања представљати шаблон за креирање новог корисника (област 2 на слици 137). У пољу 'Групе' које могу бити додељене током акције, дефинише се група којој ће нови корисник позадинске апликације припадати након креирања (област 3 на слици 137). Уколико је изабрана опција 'Креирај' директоријум за корисника (4 на слици 137), приликом креирања самог корисника биће креиран и његов приватни директоријум.

Слика 137. Креирање акције типа 'Креирај новог корисника'

 

Типови акција

Следеће функције су подразумеване (слика 138):

Слика 138. Типови акција
  1. Креирај корисника позадинске апликације (Create Backend user) – Омогућује да корисници који нису администратори имају право креирања новог корисника. Ова опција је доста погодна у ситуацијама када је потребно креирати већи број корисника који су везани за неку групу, при чему се администратор ослобађа монотоног посла и могућности прављења грешке. 
  2. Ес-Ку-Ел упит (SQL Query) – омогућује постављање предходно дефинисаних Ес-Ку-Ел упита. За ову опцију је потребно у модулу Адмiнистраторски алати>ДБ посредник из падајућег менија 1 одабрати опцију 'Потпуна претрага', а из падајућег менија 2 одабрати опцију 'Напредни упити' (слика 139). Сада је могуће креирати Ес-Ку-Ел упит који ће бити додељен одређеној групи и убачен у акције те групе одабиром опције. Овим је акција типа Ес-Ку-Ел упит додељена одређеној групи и видљива је свим члановима одабране групе.
  3. Листа рекорда (Record List) – Омогућује приказ свих страна и рекорда који се налазе 'испод' одређене стране. Поред приказа доступне су и стандардне опције за измену. Ова опција је погодна уколико је корисницима потребно обезбедити директан приступ до одређених рекорда.
  4. Измена рекорда (Edit record) – Омогућује приказ листе различитих рекорда који се могу изменити једноставним кликом на назив рекорда. Уколико постоји корисник који ја задужен за мали број рекорда чије измена није честа, ово је веома једноставан начин за њихово праћење и измену без коришћења Веб модула.
  5. Креирање рекорда (New Record) – Омогућује брзо креирање новог рекорда на дефинисаној страни и у дефинисаној табели.
Слика 139. Креирање новог Ес-Ку-Ел упита