Подешавање тока послова

У модулу Веб>Листа, десним кликом на 'корен' стабла страна отвара се контекстни мени. Кликом на 'Ново' отвара се приказ за избор типа новог рекорда. У овом случају потребно је одабрати рекорд типа 'Ток посла' (Workflow) (слика 130).

Слика 130. Креирање новог тока посла

Конфигурација

За конфигурацију тока посла неопходни су одређени предуслови. То су стабло страна и барем две различите корисничке групе позадинске апликације. Овај модел има следеће улоге: менаџмент послова, као и додела задатака ауторима који креирају нове садржаје, и едиторима који преправљају садржаје и објављују их.

Објављивање садржаја коришћењем овог модуле може се остварити на више начина:

Према основним подешавањима, све новокреиране стране и садржаји на њима су скривени, и остају у том стању док их едитори не објаве.

Нови садржаји и стране могу бити креирани у делу веб сајта који није видљив уживо, а након њиховог одобравања, едитори их пребацују у јавни део веб сајта који је дефинисан у току посла.

Овакав приступ је ефикасан, и заснива се на принципу 'двоструке провере'.

Сложенији токови послова се могу остварити комбинацијом више појединачних токова послова.

Форма за конфигурацију тока посла садржи неколико картица.

У картици Опште као и код већине рекорда потребно је унети наслов и кратак опис самог тока (слика 131). Такође је доступна и опција за деактивирање тока (1 на слици 131).

Слика 131. Подешавање тока посла - Опште

У картици Табела потребно је конфигурисати следећа подешавања:

  • Табела – дефинише се табела у којој ће бити креирани нови рекорди када почне извршење самог тока посла (област 1 на слици 132). Веома је важно нагласити да корисничке групе којима је додељен неки задатак морају имати дозволе приступа потребним табелама.
  • Приватна страна – страна на којој ће садржаји бити креирани и мењани за време одређеног посла (област 2 на слици 132). Предлаже се креирање стране под називом 'Draft' која ће се користити за ту сврху.
Слика 132. Подешавање тока посла - Табеле

У картици Улоге потребно је конфигурисати поље 'Дозвољене групе за доделу тока послова' (област 1 на слици 133), групе чијим члановима је дозвољено да стартују одређени ток посла и да доделе задатке групама наведеним у пољу 'Циљне групе за ток послова' (област 2 на слици 133).

У поље 'Прегледач' уносе се корисници који ће радити послове контроле садржаја (област 3 на слици 133), док се у пољу 'Објављивач' дефинишу корисници који ће имати посао објављивања проверених садржаја (област 4 на слици 133).

Сваки процес одређеног тока снима се у протокол задатака и видљив је свим корисницима који су укључени у ток. Само ауторизовани корисници могу обавити финално објављивање након контроле.

Слика 133. Подешавање тока посла - Улоге

У картици Разно могуће је конфигурисати страну на коју ће рекорд бити пребачен након завршеног посла (област 1 на слици 134). Чекирањем опције 'Откриј након завршетка' (2 на слици 134) рекорд ће бити видљив након завршетка посла, док избором опције 'Подеси дозволе након завршетка (само 'страна')' (3 на слици 134), подешавања везана за дату страну биће промењена. Потребно је дефинисати и корисника који је власник тока (област 4 на слици 134) као и групу која је власник тока (област 5 на слици 134). Доступне су и опције дефинисање могућих функција које корисници и групе могу обављати над конкретним током (област 6 на слици 134).

Након креирања тока посла, у модулу Кориснички алати>Центар задатака, опција 'Задаци', корисници којима су додељени задаци из одређеног тока послова ће моћи да виде своје задатке.

Слика 134. Подешавање тока посла - Додатне опције