Принципи организације привилегија

Додељивање привилегија корисницима захтева знања о томе како сам систем дозвола функционише. Овај систем подразумева три фундаменталне ствари:

Корисници и корисничке групе

Могу им се доделити глобална подешавања, која ће контролисати опције извршења измена на веб сајту

Стране

Дозволе приступа као што су 'власник', 'група' или 'сви остали' могу бити дефинисане за сваку страну.

Контрола интерфејса везаног за измене садржаја

Кориснички интерфејс се може подесити на нивоу стране или на нивоу корисника или корисничке групе.

У пракси, структура самог садржаја веб сајта је најважнија у даљем дефинисању како ће сам садржај бити приказан у стаблу страна сајта. Дозволе корисника су такође у вези са овом структуром све док су процеси које обављају актуелни.

Анализе везане за тип задатака, функције које су везане за појединачне улоге или промене корисничког интерфејса ради упрошћења улога корисника и смањења трошкова обуке, могу се обавити коришћењем модула Администраторски алати>Администрациеј корисника.

Кораци имплементације - Како би систем био правилно подешен потребно је испоштовати следеће кораке:

  1. Подешавање основног стабла страна којима је могуће доделити различите дозволе
  2. Дефинисање корисничких група којима се могу доделити различити корисници
  3. Дефинисање корисника који се могу доделити некој групи
  4. Подешавања пословних токова