Статистика и дневници

ТАЈПО3 Це-Ем-Ец пружа велику количину информација које се односе на рад едитора, статистику посета, стање у бази података итд.

Веб/Инфо модул

Овај модул садржи неколико интересантних евалуационих опција. Свака опција се односи на одабрану страну, а опције се бирају из падајућег менија приказаног на слици 143.

Доступне су следеће опције праћења информација:

  1. Преглед стабла страна – сви кључни параметри страна могу се видети избором ове опције. Могућа је измена свих параметара.
  2. Преглед локализације – пружа преглед свих страна које су биле измењене у скоријој прошлости у језику који је дефинисан као основни
  3. Лог – пружа исте информације као и модул Администраторски алати>Дневник али само за одабрану страну. Велики извор информација везан за све операције које се одвијају у позадинској апликацији
  4. ТС конфигурација стране – пружа преглед одговарајућих ТС конфигурационих поља
  5. Статистика погодака - Приказује се статистика погодака везана за конкретну страну

 

Слика 143. Инфо модул - Опције


 

Модул БП посредник

Овај модул пружа сталне провере и представља важан алат за откривање проблема и помоћ при њиховом решавању.

Модул пружа следеће функције:

1. Статистика рекорда (Record statistics) – анализира све уносе у бази који су релевантни за датог адмистратора. Ту су подаци о укупном броју страна, броју скривених страна, броју докумената одређеног типа итд (слика 144).

Слика 144. БП посредник - Статистика рекорда

2. Целокупно стабло страна (Total page tree) – приказ целокупног стабла (слика 145)

Слика 145. БП посредник - Целокупно стабло страна

3. Релације у бази података (Database Relations) – Омогућен је приказ и анализа уноса из базе према различитим критеријумима.

4. Потпуна претрага (Full Search) – ова функција пружа целокупну претрагу базе. У режиму једниставне претраге могућа је претрага једноставним уносом траженог израза. Режим напредне претраге пружа доста напреднију и прецизнију претрагу уз могућност креирања Ес-Ку-Ел упита.

5. Проналажење фајла (Find filename) – једноставна опција претраге према називу, кроз све фајлове прикључак ка фајлу и ТАЈПО-3 изворног кода.

6. Провера и ажурирање глобалних индекс референци (Manage Reference indexes) – веома важна опција. Препоручује се повремена провера индекса и ажурирање индекса уколико постоји потреба (слика 146).

Слика 146. БП посредник - Провера и ажурирање глобалних индекс референци