ТАЈПО-3 и кеширање

Каkо je Це-Ем-Ес заснован на бази података, ТАЈПО-3 генерише Ха-Те-Ем-Ел стране из великог броја различитих извора. Стране које су позване и креиране по први пут ТАЈПО-3 чува у баферу, такозваном 'кешу'. Овакав приступ је веома користан у случају када је реч о великом веб сајту са великим прометом.

Промене извршене на некој од страна, захтевају брисање кеша. Брисање се врши кликом на једну од опција приказану на слици 147, које се налазе у горњем десном углу позадинске апликације. Могуће је обрисати само конфигурациони кеш, кеш везан за садржаје страна или целокупни кеш истовремено.

Слика 147. Брисање кеша

У модулу Веб>Инфо, преглед 'Кеш и старост' (слика 148) пружа преглед подешених кеш опција дуж стабла страна. Могућа је како провера тако и измена подешавања везаних за дужину трајања кеша кликом на иконицу 1 на слици 148.

Слика 148. Информације о кешу стране