Улога eдитора

Улога Едитора је креирање новог садржаја и додавање нових фајлова, као и њихово припремање за одговарајуће медије, на пример за веб сајт.

У зависности од дужине животног циклуса садржаја и комплексности радне процедуре, едитори најчешће раде на одржавању целокупног садржаја који се објављује. Ово значи да едитори раде у сарадњи са другим едиторима у такозваним токовима посла (workflow).