Шта је Це-Ем-Ес?

Систем за управљање подацима (Content Management System - Це-Ем-Ес) је систем који омогућава корисницима креирање и одржавање садржаја на веб сајту. Ови системи могу бити апликације инсталиране на рачунару које су повезане са веб сајтом и омогућавају његово одржавање, као и веб оријентисане апликације, које су покренуте на веб серверу и омогућавају да сви аспекти веб сајта буду одржавани директно са самог сајта.

Це-Ем-Ес системи постали су стандардна метода за креирање и одржавање садржаја на интернету и интранету, нарочито у окружењима где је за овај посао потребно више од једне особе, или када је реч о великој количини садржаја.

Софтверски системи са оваквим приступом се најчешће називају Систем за управљање подацима на Вебу (Web Content Management Systems - Ве-Це-Ем-Ес), или скраћено Це-Ем-Ес. Када је циљ интеграција целокупног садржаја, не само за документовање на веб-у већ и за штампање садржаја, такви системи се називају Пословни системи за управљање подацима (Enterprise Content Management System - Е-Це-Ем-Ес).

Овакви системи корисницима омогућавају:

 • Основно управљање садржајем
  1. Креирање садржаја
  2. Измена садржаја
  3. Брисање садржаја
 • Могућност измене дизајна презентације без промене садржаја
 • Ефективну колаборацију

Напредне опције (Enterprise):

 • Виртуелизација садржаја
  1. Могућност давања различитих привилегија различитим корисницима
  2. Могућност складиштења различитих верзија истог податка

Животни циклус садржаја (Content Lifecycle)

Це-Ем-Ес системи подржавају животни циклус садржаја описан на слици 1. Животни циклус се састоји од следећих фаза: креирања, организације, објављивања и архивирања садржаја.

Слика 1. Животни циклус садржаја

Прва фаза (Creation) има за циљ прикупљање и дизајнирање информација. После планирања, релевантне информације су записане, структуиране и доступне као компоненте. Ова фаза такође подразумева измене и прочишћавање садржаја.

Фаза организације (Organization) подразумева администрацију и складиштење података у облику погодном за објављивање; као и доделу корисничких привилегија за одређене садржаје.

Објављивање (Publication) се односи на дистрибуцију и презентацију излаза из система. Ова фаза може бити имплементирана у виду веб сајта, одштампаног документа или у неком другом формату.

Архивирање (Archiving) подразумева складиштење података у облику који је најпогоднији за претрагу, статистичку евалуацију, и поновно коришћење.